‘Als voor 2018 de schep niet in de grond zit, is het voorbij’

Gemeente wil alternatieve mogelijkheden MFC Grijpskerk onderzoeken

Grijpskerk wil een MFC. Een Multifunctioneel centrum. Niets nieuws, want er wordt nu al zo’n zeven jaar over gepraat. Grijpskerk wil graag de maatschappelijke activiteiten die nu nog over verschillende locaties verspreid zijn, onderbrengen in één centrum. Het plan was, om dat op de plek van de voormalige Rabobank te realiseren. Althans, de mogelijkheden daarvoor worden onderzocht door de drie betrokken partijen, Dorpsbelangen, gemeente en projectontwikkelaar Esbi. Vorige week opperde wethouder Stol een alternatief: het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Grijpskerk aan de Nicolaas Grijpstraat. Die heeft onlangs te kennen gegeven dat ze overwegen om één van de gebouwen af te stoten. Nu is de vraag: is de kerk wel zo geschikt als MFC en vooral, is er draagvlak voor? Bovendien, gaat dit nu niet opnieuw heel lang duren?

Het feit dat er al zolang gepraat is en wat dusver nog niets concreets heeft opgeleverd, ligt toch wat genuanceerder als de meeste mensen denken, volgens Fred Stol. De plek van de voormalige Rabobank zou een prima optie zijn voor een nieuw dorpshuis, daar bestaat geen twijfel over. “Dat is waar zeven jaar geleden over is gesproken, vertelt de wethouder. “De focus lag destijds op de bibliotheek, de grote parkeerplaats en eventueel beperkt woningbouw. Daar wilden we als gemeente iets mee.” De mogelijkheden voor ‘Vogelzang’, zoals het project genoemd werd, zijn besproken met ondernemer (Fré Oosterhof van OWG, red.) die het voormalige Rabobankpand heeft gekocht. Wethouder Jan Oomkes, destijds zijn portefeuille, is er lang mee bezig geweest maar ze kwamen er niet uit. Toen Oomkes in december 2013 vertrok, heeft de gemeente zich teruggetrokken. “We hadden het gevoel aan een dood paard te trekken.” Gesteggel over wie welk geldbedrag in de pot deed, daar komt het in grote lijnen op neer, volgens Stol, iets dat ondernemer Fré Oosterhof overigens ten stelligste ontkent. “Er is tijdens die gesprekken niet over geld gesproken. Er zijn nooit echte rekensommen gemaakt”, aldus Oosterhof die zegt nog steeds de werkelijke reden waarom de gemeente destijds is afgehaakt, niet te begrijpen. “Er was een ontwerp gemaakt waar de hele gemeenschap laaiend enthousiast over was.”

Nu is de locatie voormalige Rabobank tóch weer in beeld als plek voor een MFC. In juni 2014 is er een motie ingediend door Geertje Dijkstra Jacobi, raadslid van de VVD, ondersteund door de gemeenteraad om alsnog de mogelijkheden voor plan Vogelzang te bekijken. De partij vond het eeuwig zonde dat een plan waar zolang over gesproken is, dat bovendien veel tijd en geld heeft gekost, onder in de la is beland. In het onderzoek moesten ook Kerkplein Zes, het huidige –oud en versleten- dorpshuis naast het witte kerkje én OBS de Triangel, de basisschool (nu helemaal weggedrukt in een hoek achter de Friesestraatweg) meegenomen worden. En zo kwam ‘Plan vogelzang’ opnieuw op tafel. Dat nu ook de mogelijkheden om het MFC in een kerk te herbergen moeten worden onderzocht, verbaast Dijkstra Jacobi. “Een leegstaande kerk is niet het probleem van de maatschappij maar van een bepaalde groep. Ik ben het helemaal met Ello T. Sterenborg eens, hij stelt dat de drempel mogelijk veel te hoog is voor mensen die niet kerkelijk zijn wanneer een MFC in een kerk gevestigd is. Maar goed, het college heeft beloofd met verschillende scenario’s te komen, dus we wachten af. Ik durf wel te stellen dat wanneer de schep niet voor 2018 in de grond is, het voorbij is. Dan zit er een nieuwe gemeente aan het roer”, reageert het VVD-raadslid.

Dat is een punt waar ook Fred Stol het over eens is: vóór de gemeentelijke herindeling moet er een klap opgegeven zijn. Hij begrijpt de angst van de gemeenschap, wanneer het niet voor die tijd rond is, het er wel eens niet meer van zou kunnen komen. “Maar”, benadrukt de wethouder, “we moeten ook niks onder druk doen. Dan maak je verkeerde besluiten. En het maakt natuurlijk een verschil: eerst zaten we alleen met de ondernemer aan tafel, nu ook met de burger. Dat betekent automatisch ook dat besluitvorming langer duurt. Dat er nu een alternatief onderzocht moet worden –lees kerk- schrijft hij toe aan voortschrijdend inzicht. “Er kwam een brief binnen op het gemeentehuis van de Protestantse Gemeente Grijpskerk. Vanwege teruglopend kerkbezoek willen ze op termijn één van de twee kerkgebouwen afstoten. Met het verzoek of wij als gemeente mee willen denken over een nieuwe functie van het historische, beeldbepalende gebouw. Toen hebben wij gezegd dat we met verschillende opties komen op de volgende bespreking eind september. Welke dat zijn? De oude Rabobank-locatie, het kerkgebouw aan de Nicolaas Grijpstraat en een variant om het plan te splitsen, wat ook een goede mogelijkheid zou kunnen zijn. Want als je alle wensen in één grote kom doet, past dat niet allemaal in plan Vogelzang. Dan zou je er ook een stuk kunnen afknippen en dat elders organiseren, bijvoorbeeld in de kerk. Maar goed, laat één ding even heel helder zijn: de gemeente is hierin niet leidend. De gelijkwaardige driehoek beslist. Ziet een van die partijen niets in de kerk, is het afgeschoten.”

Remco Wolf, voorzitter van Dorpsbelangen, zegt open te staan voor alle opties. “Het gaat ons vooral om een multifunctioneel gebouw dat toekomstbestendig is. Wij vinden het belangrijk dat het duurzaam en energiezuinig is. Het MFC moet financieel rendabel zijn en gedragen worden door het hele dorp. Het moet bijdragen aan de leefbaarheid in Grijpskerk, dat is voor ons het belangrijkst.”

“Een gezamenlijk plan”, benadrukt Stol. “Met de drie betrokken partijen, Dorpsbelangen, projectontwikkelaar Esbi en de gemeente, gaan we gelijkwaardig op pad.” De gelijkwaardige driehoek, noemt de wethouder het partnership. “Met deze club hebben we een MFC in Birdaard bezocht. Om inspiratie op te doen.

Omdat ik dorpshuizen in portefeuille heb, kwam automatisch Kerkplein Zes in beeld, naast het witte kerkje in het centrum.

Nu nog zijn alle maatschappelijke activiteiten in Grijpskerk verdeeld over verschillende locaties in het dorp. De wens is om al die verenigingen onder te brengen op één plek: een MFC. Ook zou de bibliotheek er ondergebracht moeten worden en het liefst ziet het dorp er ook appartementen. Met dat plan gingen de gemeente, ontwikkelaar Esbi uit Vroomshoop en Dorpsbelangen Grijpskerk destijds aan de slag.

Bron: De Streekkrant

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk