Zuidhorn onderzoekt mogelijkheden opvang asielzoekers

 

De gemeenteraad van Zuidhorn is dinsdagavond 8 september door het college van B en W geïnformeerd over een verzoek van het COA om extra vluchtelingen op te vangen.

Intussen heeft de raad van inwoners, vanuit een grote betrokkenheid bij het lot van vluchtelingen, veel signalen ontvangen over de opvang van vluchtelingen. De gemeente Zuidhorn kent een traditie van kwalitatief goede opvang, waarbij vele vrijwilligers zijn betrokken.

Verantwoordelijkheid

De vluchtelingensituatie in Europa en de beelden hiervan laten ook de raad niet onberoerd. De raad wil zijn maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid in deze nemen. Daarom zal de raad tijdens de raadsvergadering van 14 september aanstaande het college middels een motie de opdracht geven te onderzoeken of en, zo ja, welke mogelijkheden de gemeente Zuidhorn kan bieden.

De raad hecht eraan dat de gemeente in de komende tijd uiterst zorgvuldig communiceert over de uitkomsten van dit onderzoek.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk