STAP VERDER IN ONDERZOEK NAAR MFC GRIJPSKERK

Naar aanleiding van een wens vanuit het dorp Grijpskerk en een motie van de raad om te komen tot een Multifunctioneel Centrum (MFC), is een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden. Uit dit onderzoek zijn verschillende varianten voor een MFC naar voren gekomen. Deze varianten zijn maandag 28 september besproken met Dorpsbelangen Grijpskerk/stichtingsbestuur MFC i.o. en ontwikkelaar ESBI Huis. De gemeente en genoemde partijen trekken hierin gelijkwaardig op.

De partijen hebben de voorkeur uitgesproken voor een MFC op de locatie van de voormalige Rabobank/bibliotheek aan de Kievitsweg. Bij de afweging van de locaties zijn o.a. meegenomen de versterking van de ingang van het dorp (Kievitsweg), de combinatie van commerciële en maatschappelijke partijen, duurzaamheid, het goed kunnen exploiteren van het MFC en de mogelijke combinatie met een nieuwe school van doorslaggevende betekenis geweest. Er is energie in het dorp en er is draagvlak om het plan voor een MFC verder uit te werken.

De komende maanden wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt. Hierbij wordt nog gekeken naar onder meer de financiële haalbaarheid, ruimtelijke ordening, milieueisen en mogelijke samenwerking met commerciële partijen.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk