Ontmoetingscafé Grijpskerk een jaar verder…

De laatste weken is er heel veel gezegd en geschreven over vluchtelingen die naar Europa komen. Dit is begrijpelijk omdat het er nu zo veel zijn. Daarbij is een opvallend verschijnsel dat een groot aantal mensen graag vluchtelingen wil helpen en welkom heten. Ook zijn er wel mensen die bezwaren zien. Deze bezwaren zijn er ook wel , zoals de verschillen in cultuur, maar voor een groot deel berusten die bezwaren op onbekendheid.

Er zijn vaak niet zo veel contacten tussen de vluchtelingen en de bestaande bevolking. Voor degenen die de bezwaren zien en ook voor de spontane hulp aanbieders, als ook voor de vluchtelingen zelf is het daarom goed elkaar beter te leren kennen. Met dat doel is de werkgroep “Ontmoeting Grijpskerk” nu een jaar lang bezig met een ontmoetingsavond. “Dit loopt wel goed, maar toch willen we dit graag beter tot een begrip maken voor onze dorpsgemeenschap.

Het ontmoetingscafé is elke tweede vrijdagavond van de maand in Kerkplein 6 om 20.00 uur. De eerstvolgende avond is op 9 oktober a.s.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk