KOPZORGEN om de ZORG: samen staan we sterker

Woensdag 28 oktober as is er een informatieavond in Grijpskerk e.o. over de veranderingen in de zorg in KERKPLEIN 6 om 19.45 uur.

Want de zorg verandert! De huishoudelijke hulp wordt niet meer betaald!, de huishoudelijke hulp is ontslagen, we hebben geen recht meer op …; allemaal veranderingen door de bezuinigingen en de overheveling van de nationale overheid naar de gemeente; dus dubbelop veranderingen. En daar komt bij, dat we als burgers er allemaal bij betrokken (moeten) worden via de aanspraak op burenhulp, op mantelzorg: de participatiesamenleving. We hebben of krijgen er dus allemaal mee te maken. Al deze veranderingen “in de zorg” maken het ondoorzichtig; we weten niet meer wat kan, wat mag, wat moet en hoe te handelen.

Graag willen wij daarover informatie geven, informatie over wettelijke aanspraken (WMO), praktische moeilijkheden én mogelijkheden voor aanpak. Kortom, informatie voor iedereen die daarbij betrokken is of raakt en voor een ieder die hierin geïnteresseerd is voor heel Grijpskerk en de omringende dorpen: woensdagavond 28 oktober as in Kerkplein 6 (19.45 uur inloop; begin: 20.00 uur!).

Vanuit de Adviesraad van de WMO (Zuidhorn) komen twee personen spreken. Dhr J. van Manen vertelt over de wettelijke opzet, veranderingen en mogelijkheden. Dhr Kl. Wildeboer neemt ons mee om vanuit de samenleving mogelijkheden te bieden aan de veranderende zorg, zoals deze zijn opgezet in oa Zuidhorn.

Deze informatieavond beschouwen wij als een eerste aanzet tot verder nadenken, om contacten te leggen, om de handen ineen te slaan, verkennen van knelpunten en op zoek te gaan wat voor Grijpskerk aan mogelijkheden is op te pakken.

de initiatiefgroep ‘welzijn Grijpskerk en omstreken’ email: welzijn.Grijpskerk.e.o@gmail.com

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk