Weer stoelendans bij CDA raadsfractie


Jacob Klaas Star neemt afscheid als gemeenteraadslid van CDA Zuidhorn
CDA gemeenteraadslid Jacob Klaas Star neemt na vijf jaar afscheid van de gemeenteraad van Zuidhorn. Star zit sinds 2010 in de gemeenteraad van Zuidhorn en is sinds een jaar ook fractievoorzitter van de CDA fractie in de gemeente. Afgelopen maart is de Aduarder verkozen tot statenlid in de Provinciale Staten van Groningen. De functie van fractievoorzitter is per 1 mei al overgedragen aan Geertje Veenstra.
Beide functies combineren is niet haalbaar en daarom neemt Star op 12 oktober afscheid van de gemeenteraad. Annejet Jansma uit Grijpskerk treedt toe tot de fractie van het CDA in Zuidhorn. Annejet kent de fractie en heeft zin om het stokje over te pakken.

Jacob Klaas Star “Natuurlijk is het afscheid nemen van de Raad van Zuidhorn lastig, ik ben gekozen door de inwoners en heb me altijd ingezet voor deze gemeente. De samenwerking is hier erg prettig en mijn rol in de vorming van dit College was ook groot. Maar afscheid nemen betekent ook opnieuw beginnen. En vanuit de Staten kan ik mijn rol als volksvertegenwoordiger ook invullen.”

Jacob Klaas Star was bezig met zijn laatste periode in de gemeenteraad van Zuidhorn. Gezien de herindelingsagenda, zou dit naar alle waarschijnlijkheid sowieso de laatste periode van de raad van Zuidhorn zijn. Jacob Klaas Star neemt tijdens de gemeenteraadsvergadering op 12 oktober aanstaande afscheid en Annejet Jansma wordt in diezelfde vergadering beëdigd.
 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk