Stand van zaken onderzoek opvanglocatie vluchtelingen

Van de een op de andere dag huis en haard moeten verlaten en alleen het hoogstnoodzakelijk mee kunnen nemen. Het overkomt duizenden, die uit angst voor oorlog, geweld en aanslagen op de vlucht slaan en hun vaderland ontvluchten. Niet wetend waar ze terecht komen.

De raad en het college van de gemeente Zuidhorn trekken zich het lot van deze vluchtelingen aan. Ook vanuit de samenleving is er medeleven en vragen zowel inwoners als maatschappelijke organisaties om zorg voor en opvang van vluchtelingen. Daarnaast bieden zij ook hulp aan.Begin september heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de gemeente gevraagd medewerking te verlenen aan de opvang van vluchtelingen. De raad heeft het college opdracht gegeven onderzoek te doen naar een opvanglocatie in de gemeente. Het college onderzoekt momenteel de mogelijkheden. Hierbij wordt rekening gehouden met onder meer nabijheid van voorzieningen en bereikbaarheid van openbaar vervoer. Zodra meer duidelijkheid is over de keuze voor een opvanglocatie, informeert het college de inwoners zo snel mogelijk.


Bij het zoeken naar een geschikte opvanglocatie wordt ook afstemming gezocht met de andere gemeenten in het Westerkwartier.

Voor vragen over en/of suggesties kunnen inwoners contact opnemen met coördinerend beleidsmedewerker Ruimte & Welzijn, Jan Pastoor, via telefoonnummer (0594) 50 88 79 (aanwezig op maandag en dinsdag) of via mail jpastoor@zuidhorn.nl.

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk