Fractie GroenLinks Zuidhorn niet in besloten Raadswerkgroep

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Zuidhorn heeft de raadswerkgroep Herindeling Westerkwartier laten weten niet aan deze groep mee te doen.

GroenLinks Zuidhorn is er tegen dat deze Raadswerkgroep van fractievoorzitters besloten vergadert. En zo lang deze groep besloten vergadert, doet GroenLinks niet mee. Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “Zo lang de raadsgroep in beslotenheid vergadert en dat ook in haar verordening en/of reglement heeft opgenomen, doen wij niet mee. Wij proberen onze taak als volksvertegenwoordigers in het openbaar bestuur serieus te nemen. Let wel het gaat dus om openbaar bestuur.”
Teleurgesteld

“Onze fractie vindt de beslotenheid van de raadswerkgroep volstrekt in strijd met de geest en aard van het openbaar bestuur. Helemaal omdat in het besluit over de raadswerkgroep staat dat deze eigenlijk de status heeft van een raadscommissie. En zo’n commissie moet volgens de gemeentewet openbaarheid werken. Bovendien is beslotenheid niet in het belang de inwoners die wij vertegenwoordigen. Wij hebben er nog hard aan gewerkt om de vergadering en de stukken van de raadswerkgroep openbaar te krijgen. In de openbare vergadering van de gemeenteraad van Zuidhorn hebben we verbeteringen voorgesteld. Die zijn door een grote meerderheid van CDA, CU en D66 weggestemd. Wij zijn daarover zeer teleurgesteld.”

“Met zo’n besloten raadswerkgroep die het beleid van de nieuwe gemeente gaat voorbereiden, loopt de nieuwe gemeente nu al een smet op. Het beeld van die gemeente krijgt iets stiekems en smoezeligs. Wat valt er te verbergen aan wat eigenlijk van ons alle inwoners zou moeten zijn?”

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk