Oosterhof Holman wint Social Return Award

Peter Westra, bedrijfsdirecteur van Oosterhof Holman Infra en Foelien Iedema van P&O ontvingen vandaag de Social Return Award 2015 van de gemeente Groningen, namens wethouder Werk & Inkomen Roeland van der Schaaf. “Op deze manier willen we jullie bedanken voor de manier waarop jullie invulling geven aan het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, aldus Pieter Nammensma van de gemeente Groningen.


De gemeente Groningen vindt dat Oosterhof Holman heeft laten zien dat zij maatschappelijke doelen kan combineren met de eigen bedrijfsvoering. “Naast het invullen van werkleerplekken bij aanbestedingen, hebben jullie een zeer actieve rol gespeeld in het door ontwikkelen van social return in de infra, door het oprichten van een regionale arbeidspool.” Momenteel zijn er via de SROI-regeling acht mensen werkzaam bij Oosterhof Holman, verspreid over verschillende projecten.

Stichting Goed Werk
Met de arbeidspool refereert de gemeente Groningen aan de Stichting Goed Werk, een onafhankelijke stichting die is opgericht door de noordelijke infrasector, als een overkoepelend initiatief om SROI-kandidaten een duurzame werkervaringsplaats te bieden in de GWW-sector. Onder meer Peter Westra neemt op onafhankelijke wijze en op persoonlijke titel deel aan het bestuur. De stichting heeft Fa-Brik, dienstverlener voor het oplossen van arbeidsvraagstukken, ingehuurd om alle praktische zaken zoals het selecteren en plaatsen van mensen en de begeleiding en doorplaatsing van de kandidaten te verzorgen. Een belangrijk onderdeel is bovendien het wekelijkse bezoek aan werkgever en werknemer. Op deze manier voldoen aannemers op duurzame wijze aan hun SROI verplichting: mensen worden met een proeftijd van twee maanden gedurende twee jaar op contract gezet en starten in het laatste jaar met een BBL opleiding, al is dit laatste geen verplichting. Jobcoach Bastiaan de Groot van Stichting Goed Werk: “We zijn vorig jaar augustus van start gegaan en hebben inmiddels een flink aantal mensen aan het werk gekregen. Deze trend hopen we uiteraard door te zetten. Ons bussinessmodel is echter niet zonder risico, omdat de kans op leegloop bestaat. Het is dan ook van cruciaal belang om hier actief op te blijven inzetten.”

Rol gemeente
De SROI-verplichting vanuit de gemeente Groningen kan dus tot creativiteit en mooie samenwerkingsverbanden leiden. Maar ook de gemeente zelf blijft zich maximaal inspannen om werkgelegenheid te stimuleren. Hiervoor blijven ze de samenwerking met werkgevers opzoeken. De regio Groningen beschikt over een Bureau Social Return, van waaruit werkgevers en inkopers geholpen worden bij het realiseren van de gemaakte afspraken. Met als uiteindelijke doel de regionale economie een positieve boost te geven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans te geven.

Bron:

http://www.oosterhof-holman.nl/nl/nieuws/951/oosterhof-holman-wint-social-return-award#.VmCYSgkjYBk.facebook

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk