Gem. stelt Kwartiermaker aan voor MFC Grijpskerk

Het college van de gemeente Zuidhorn heeft besloten een kwartiermaker aan te stellen om te onderzoeken of een multifunctioneel centrum (mfc) in Grijpskerk haalbaar is. ICS adviseurs uit Zwolle is hiervoor geselecteerd. In overleg met de raad is ervoor gekozen een kwartiermaker aan te stellen.

 

Advies
De kwartiermaker krijgt de opdracht een adviesrapport op te stellen over de haalbaarheid van de realisatie van een mfc in Grijpskerk. Het advies dient een zo concreet mogelijke beschrijving te geven van onder meer de bouw, het beheer, de exploitatie, het eigendom, de kosten, risico’s en draagkracht. Met daarbij een plan van aanpak inclusief een tijdpad. Ook wil het college dat ICS waar mogelijk inhoudelijke alternatieven aandraagt, die leiden tot verbetering van het gebouw, het beheer en de exploitatie. Uiterlijk 1 april 2016 dient het adviesrapport gereed te zijn.

Als het plan haalbaar blijkt, vraagt het college de gemeenteraad medio 2016 medewerking te verlenen aan de uitvoering ervan. De raad dient hiervoor krediet beschikbaar te stellen en de bouw planologisch mogelijk te maken.

 

Locatie
Uit de besprekingen met een afvaardiging van het dorp is gebleken, dat er een behoefte ligt voor een mfc vanuit een breed maatschappelijk draagvlak, met een concentratie van maatschappelijke en commerciële functies. De concentratie van functies voor het mfc ligt op de locatie aan de Kievitsweg met woningbouw op de plaats van de voormalige Rabobanklocatie. Het college kijkt ook naar Kerkplein 6 als mogelijke ontwikkellocatie voor huurappartementen. Daarnaast moet nader onderzoek uitwijzen of obs De Triangel ook in de ontwikkelopgave meegenomen kan worden.

 

Bestuur in oprichting
De voorbereidingen voor de ontwikkeling en realisatie van een multifunctioneel centrum in Grijpskerk zijn al enige tijd gaande. Daarbij werken de vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk, bouwer/ontwikkelaar Esbi Huis uit Vroomshoop en de gemeente Zuidhorn nauw samen. Inmiddels hebben zich ook kandidaten gemeld voor een bestuur in oprichting.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk