Zwembad “De Griffioen” en de “Oosterkade Groep” genomineerd

Genomineerden leefbaarheidsprijs 2015 gemeente Zuidhorn bekend.

4 mei comité Aduard

Vrijwilligers van De Poel

Zwembad De Griffioen Grijpskerk

De jury van de Leefbaarheidsprijs heeft drie aanmeldingen (van de zestien) genomineerd voor de Leefbaarheidsprijs 2015. Dinsdagavond 5 januari 2016 wordt de winnaar van de Leefbaarheidsprijs bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis in Zuidhorn.

Nominaties
De onafhankelijke jury van de Leefbaarheidsprijs heeft uit een aantal inzendingen de volgende drie genomineerd (in alfabetische volgorde):

4 mei comité Aduard
Het 4 mei comité organiseert jaarlijks een flink aantal activiteiten, voor zowel de scholen, dorpsbewoners als andere belangstellenden.
Het is belangrijk dat de herdenking van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei onder de aandacht blijft. Het comité heeft dit jaar een expositie georganiseerd ‘De mens achter de naam’ in samenwerking met de Academie Minerva in Groningen. De 18 slachtoffers uit Aduard kregen een gezicht. Hun namen staan vermeld op het oorlogsmonument aan het Kaakheem in Aduard. Jong en oud doen mee aan de jaarlijkse herdenking. Het 4 mei comité bevordert de verbondenheid en ontmoeting van dorpelingen met een herdenking, excursie of educatie.

Vrijwilligers van De Poel
Dit is een kleine groep vrijwilligers uit één straat in Grijpskerk, die voor een heel dorp activiteiten organiseert voor jong en oud. De activiteiten hebben tot doel samen te zijn, plezier te maken en voor verbroedering te zorgen. De inwoners uit omliggende dorpen worden ook aangetrokken door deze activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn het evenement ‘Fiets ‘m d’r in’, de kinderspeelmiddag en het organiseren van live muziek. Daarnaast brengt deze groep vrijwilligers ieder jaar de kerstsfeer en -verlichting aan bij het Poeldiep.

Zwembad De Griffioen Grijpskerk (bestuur en vrijwilligers)
Het zwembad bestaat al langer dan 40 jaar dankzij vrijwilligerswerk en support van het hele dorp. Het bestuur en de vrijwilligers zijn samen een sterke club. Het voortbestaan van het zwembad is te danken aan de inzet van al deze vrijwilligers. In 2015 zijn er onder meer zonnepanelen geïnstalleerd om te zorgen voor een ‘groen’ zwembad. Het zwembad is voor de leefbaarheid van het dorp erg belangrijk.

Leefbaarheidsprijs
In de gemeente Zuidhorn wordt al sinds 1998 de Leefbaarheidsprijs uitgereikt. De prijs, een oorkonde, een bedrag van € 500 en een vermelding op de ‘Wall of Fame’ in het gemeentehuis, wordt jaarlijks toegekend aan een vereniging of persoon die zich bijzonder heeft ingezet binnen de gemeente. Sinds vorig jaar krijgen ook de nummers 2 en 3 ieder een bedrag uitgereikt, van € 250.

 

Eerdere winnaars
Verschillende verenigingen en instellingen hebben de Leefbaarheidsprijs al eens gewonnen: Oranjevereniging Pieterzijl (2006), Stichting Vluchtelingenwerk Zuidhorn (2007), Stichting Regiotheater Niehove (2008), Stichting Visvliet Archief (2009), Aduarder dorpskrant De Heemkakel (2010), Jeugd & Jongerenwerk Oldehove (2011) en Stichting Grijpskerk Gezellig (2012), Inwoners Den Horn (2013) en St. Bartoleshûs in Visvliet (2014)

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk