Kennismaking in sfeer van Hollandse koffiecultuur

De koffie staat klaar. Op vrijdagavond 12 februari is er in het sociaal cultureel centrum Kerkplein 6 in Grijpskerk weer een ontmoetingsavond met deze zekerheid. Voor de zelfstandige Werkgroep Ontmoeting als organisatie is dat voldoende voor genot en voor gerief.


“Behalve de koffie, die gratis wordt aangeboden, organiseren we niets. Er is geen vast programma met een offici?le opening en sluiting. Tussen acht en tien uur kan iedereen gewoon even binnenlopen”. Johan Feitsma (76), Glandys Vos (42) en Thea Groeneveld (44) hechten als werkgroepleden aan een sfeer van spontaniteit. Samen met Gerrike Bolhuis en Bettie Smedes vormen ze de Werkgroep Ontmoeting die opvallenderwijs geen bijvoeglijke naamwoorden in haar naamgeving hanteert.


“Alles wat er op zo’n avond gebeurt, komt spontaan tot stand. Als iemand wil sjoelen of een kaartje wil leggen, dan kan dat. Onze ervaring is dat mensen meer genieten als je ze helemaal vrij laat”. Woorden als cultureel, kerkelijk of participerend komen dan ook niet voorbij in een gesprek met hen. “Voor ons tellen de contacten bij de koffie. Uit die contacten kan er iets groeien tussen mensen vanuit het dorp en statushouders of tussen dorpelingen of statushouders onderling. Iedereen is welkom”.


Effect

Uit eerdere avonden is gebleken dat hun werkwijze effect sorteert. “Contacten bouw je op. Als mensen elkaar bij bijvoorbeeld een bezoek aan de supermarkt later herkennen, komt er op een heel natuurlijke wijze een band of binding tot staan. We laten alles over aan een zo natuurlijk mogelijke groei”. De werkgroep wordt voor haar avonden financieel gesteund door zowel de PKN-kerk als de vrijgemaakte kerk in het dorp. Andere sponsoren zoals winkels, bedrijven en de lokale overheid kunnen vrijelijk aanhaken, doordat de organisatie volledig zelfstandig werkzaam is.


“Soms maken we eigen hapjes voor bij de koffie of neemt iemand van de deelnemersgroep iets mee. We worden ook zelf wel eens verrast door inbreng van anderen”. In principe worden alle inwoners van Grijpskerk uitgenodigd via krant, kerkbladen en posters en ontvangen statushouders persoonlijk een schriftelijke uitnodiging. “De uitnodiging voor iedereen is altijd het fundament van de ontmoeting geweest”.

Verrassend

Na zo’n twee jaar maandelijks ontmoetingsavonden te hebben georganiseerd, trekt de werkgroep de conclusie dat haar werkwijze waardevol is. “Er zijn contacten ontstaan tussen mensen die elkaar eerder niet kenden. De afstand naar nieuwe dorpsbewoners wordt bij de koffie overbrugd. Elke keer komen er weer nieuwe gezichten bij en leer je weer andere mensen kennen. Dat is heel plezierig. Zo leren wij ook weer bij”. De ‘open minded cultuur’ maakt dat er verrassingen naar boven komen. “Een inwoner van Angola heeft ons ooit een heel eigen manier van kaartspelen uitgelegd. Je leert andere spelregels kennen en kijkt met andere ogen naar de regels die er bij ons altijd zijn geweest. Verrassend. Zo kan
het dus ook”.


Aanbiedingen voor het invullen van een deel van de avond komen er in toenemende mate. Zo heeft een jongen uit Afghanistan aangeboden instrumentale muziek ten gehore te brengen. “We weten niet wat er uit de avonden groeit. Zeker is dat we ermee doorgaan om elke tweede vrijdag van de maand een ontmoetingsavond te organiseren. Soms zijn er zeven mensen, soms dertig en soms een zaal vol. Misschien zijn er ook dorpsbewoners die rondlopen met eigen idee?n voor bijzondere avonden”. De organisatie is voor correspondentie hierover bereikbaar op Kerkplein 7 of per mail via thea.rene@hetnet.nl

Repair Café

Tot nu toe wordt er naast het ‘’Ontmoetingscafé’ op dezelfde lokatie driemaal per jaar een zogeheten Repaircafé opengesteld. De werkgroep kan hiervoor een beroep doen op een vast aantal techneuten die tegen een geringe vergoeding huishoudelijke apparatuur repareert. Daarnaast is er een aantal dames aanwezig die onder dezelfde conditie kleding herstelt. “Alles wordt in principe ter plekke gerepareerd. Ook daaruit kunnen weer allerlei contacten ontstaan. We laten op een heel gewone manier gebeuren wat er gebeurt. Bij de evaluatie van de avonden speelt dat voor ons ook een centrale rol: we laten alles open en willen niets dichttimmeren. Contacten leggen is vaak het begin van een ontwikkeling”.
Hoge verwachtingen over ook toekomstige plannen koestert de werkgroep niet. “Je kunt verwachten dat je elke keer een zaal vol mensen hebt, maar dat is niet ons streven. Het is en blijft vrije inloop en iedereen, jong en oud, mag op zijn tijd even langskomen. De koffie staat klaar. Voor iedereen”. (Jelle Raap)

Bron: Westerkwartier
 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk