Reactie Dorpsbelangen op mogelijke sluiting “De Wierde”

 

Dorpsbelangen Grijpskerk heeft met grote teleurstelling en verontwaardiging kennis genomen van het voorgenomen besluit vanuit de Zonnehuisgroep, om de locatie de Wierde in Grijpskerk te sluiten per 31 december 2018. Er is grote onrust ontstaan in Grijpskerk en omgeving na de bekendmaking van dit voorgenomen besluit.


Het bovengenoemde besluit komt voor Dorpsbelangen Grijpskerk volkomen onverwacht. Dit gezien het feit dat de Wierde een goedlopend verzorgingstehuis is, zowel op financieel als organisatorisch vlak.

De Wierde kent geen leegstand en biedt voor veel bewoners onderdak en verzorging. Vanuit het dorp Grijpskerk en directe omgeving zijn er circa 100 actieve vrijwilligers betrokken, die de bewoners ondersteunen bij hun zorg.

Het bestuur van Dorpsbelangen beraadt zich op welke wijze er bijgedragen kan worden om de sluiting te voorkomen of de Wierde voort te zetten in een andere vorm.
 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk