PvdA vraagt om actie en informatie van college van B en W

 

De PvdA-fractie heeft waardering voor het initiatief vanuit Grijpskerk om a.s. dinsdag een bijeenkomst te organiseren ter voorbereiding op de raad van 14 maart a.s. over de voorgenomen sluiting van woon- en zorgcentrum De Wierde in Grijpskerk. Op verzoek van Groen Links wordt de sluiting besproken door de gemeenteraad.

Een gezamenlijk optreden vanuit onze raad geeft een goed signaal af naar de bewoners, de werknemers en de vrijwilligers van De Wierde, en betrokken inwoners van Grijpskerk. Het zal ook ondersteunend werken naar het College, dat op zoek is naar alternatieve vormen van beheer en hierover ook a.s. dinsdag al enige uitleg zal geven.

Vanwege de impact voor de samenleving en ter voorbereiding van het agendapunt heeft de PvdA-fractie het college om tijdige informatie verzocht. Zij wil informatie naar de raad over hoe de Zonnehuisgroep Noord tot het aangekondigde besluit is gekomen. Maar ook hoort de PvdA graag van het college in een raadsvoorstel hoe zij tegen de ontstane situatie aankijkt en welke mogelijkheden zij ziet het woonzorgcentrum De Wierde in enige vorm te behouden voor Grijpskerk. Het college heeft aangegeven met een raadsvoorstel naar de raad te komen.

Verder doet de PvdA een oproep naar iedereen die een bijdrage kan leveren om alternatieven aan te dragen, waardoor De Wierde behouden kan blijven voor Grijpskerk. Men kan zich bij de PvdA-fractie melden of rechtstreeks bij het college. Ondertussen is de PvdA zelf ook in gesprek om alternatieve mogelijkheden van beheer te onderzoeken.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk