Onderzoek “Bromtoon” afgerond

Nieuwe onderzoekmethode ingezet om laagfrequent geluid te meten.

Het onderzoek naar laagfrequent geluid in de gemeente Zuidhorn is afgerond. De geluidsmetingen zijn eind november 2015 uitgevoerd door geluidsspecialisten van de Omgevingsdienst samen met Microflown Technologies. Deze metingen zijn de afgelopen periode in kaart gebracht en geanalyseerd. Enkele inwoners die last hebben van laagfrequent geluid zijn actief betrokken bij het onderzoek. Zij hebben vooraf hun vertrouwen uitgesproken over de onderzoeksmethode en hebben een logboek bijgehouden. In een enkel geval komt het laagfrequent geluid dat is vastgesteld in de woningen overeen met het laagfrequent dat vastgesteld is rondom het NAM- terrein. De gemeente zal, naar aanleiding van het onderzoek, contact hebben met haar gemeenteraad, de NAM en de Rijksoverheid.

Nieuwe meettechniek
Gemeente Zuidhorn heeft de provincie gevraagd een bijdrage te leveren aan een nieuw onderzoek naar laagfrequent geluid. In het verleden is er reeds onderzoek gedaan naar laagfrequent geluid. Echter, onlangs heeft het bedrijf Microflown speciale apparatuur ontwikkeld om geluid te meten. Traditioneel vinden geluidsmetingen plaats door het meten van geluidsdruk. Gedurende dit onderzoek is gebruik gemaakt van meetapparatuur, die de verplaatsing van luchtmoleculen meet. Daarmee wordt niet alleen de frequentie en relatieve sterkte van het geluid weergegeven, maar ook de richting van het geluid.

Vaststelling laagfrequente tonen
Laagfrequent geluid is geluid lager dan 100 Hertz. Mensen die hier last van hebben horen een brommend geluid of voelen trillingen. De geluidsmetingen hebben plaatsgevonden in Kommerzijl, Niehove, Saaksum, Zuidhorn en rondom het NAM-terrein Grijpskerk. Inwoners die last hebben van laagfrequent geluid hebben aangegeven dat zij vermoeden dat het laagfrequent geluid daarvan afkomstig is. De onderzoekers hebben met grote nauwkeurigheid meerdere laagfrequente tonen vastgesteld. De betrokken inwoners hebben gedurende de meetweek veelvuldig laagfrequent geluid waargenomen. De momenten wanneer en de manier waarop zij dit hebben ervaren, lopen uiteen.

Gedurende de momenten dat de betrokken inwoners ernstige hinder hadden, zijn meerdere laagfrequente tonen vastgesteld. Aangetoond is dat deze tonen in een enkel geval afkomstig zijn van het NAM -terrein en in andere gevallen van nog niet te duiden bronnen daarbuiten.

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) heeft in de gemeente Zuidhorn eerder ook metingen gedaan naar laagfrequent geluid. Daarbij zijn laagfrequente tonen vastgesteld die mogelijk hinder veroorzaken. Het NLR concludeerde dat de installatie op het NAM terrein niet verantwoordelijk kon zijn voor hinder door laagfrequent geluid. De Omgevingsdienst en Microflown hebben met deze nieuwe, nauwkeurige meetmethode eveneens een groot aantal laagfrequente tonen geïdentificeerd, zowel afkomstig van het NAM-terrein als van andere locaties.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk