“Wie De Wierde verliest, verliest meer dan een verzorgingstehuis”

“Wie De Wierde verliest, verliest meer dan een verzorgingstehuis”
GroenLinks-bijdrage in de raad over de aangekondigde sluiting van De Wierde Grijpskerk

De schok van de aankondiging van de sluiting van De Wierde, onderdeel van de Zonnehuisgroep Noord, is groot. Ze was –net als die andere aardschokken in ons gebied en vooral in andere delen van Groningen- onaangekondigd en onverwacht. Deze schok van de sluiting van De Wierde dreigt grote schade te veroorzaken aan de leefbaarheid van Grijpskerk, Visvliet, Niezijl, Kommerzijl, Lauwerzijl en omgeving. Als De Wierde echt dicht moet, zal de schade onherstelbaar zijn. Aan de bewoners, aan hun naasten, aan de zorg, aan de werkgelegenheid, aan de vrijwilligers, aan de opleidingsmogelijkheden, aan de toeleverende leveranciers, aan de leefbaarheid en nog erger aan het vertrouwen in de samenleving en de verantwoordelijken in de desbetreffende instelling en de politiek.

De Wierde wordt heel goed bewoond en heel goed gewaardeerd. De Wierde is ook financieel gezond.

Waarom moet De Wierde dan dicht? Omdat het huurcontract met Vestia afloopt. Omdat Grijpskerk precies die 60 bedden heeft, die bezuinigd moeten worden.

Wat is de oorzaak?
Uiteindelijk is het heel simpel: het volstrekt doorgeschoten rendementsdenken en de verwoestende economisering.
Hoe kaal en kil wil je onze samenleving hebben?
Het is toch heel raar. Zorg is aandacht, helemaal die voor je gebrekkig wordende vader of moeder. Zorg is nabijheid. Zorg is verbinding met je vertrouwde omgeving. Zorg is zorgvuldigheid.
Zorg is geen economische term.
En als je zorg al een beetje in die termen wilt uitdrukken hoort zorg bij de opbrengsten-kant te staan, niet bij de kosten-kant.

De Zonnehuisgroep Noord zal ongetwijfeld voor zichzelf goede redenen hebben voor haar beslissing. Maar ze heeft te weinig de gelegenheid gegeven aan bewoners, medewerkers, dorpelingen en de gemeente om mee te denken. Wij denken dat er betere oplossingen waren en zijn. Het is jammer dat de Zonnehuisgroep Noord zichzelf niet gegund heeft bondgenoten te krijgen.

De zeer grote opkomst op de avond in De Wierde van 8 maart 2016 was hartverwarmend. De waardigheid waarmee inwoners van Grijpskerk, Visvliet, Niezijl, Kommerzijl, Lauwerzijl en omgeving met de dreigende situatie omgingen, heeft diepe indruk gemaakt. Het gevoel van saamhorigheid dat bij de Wierde hoort en het gevoel dat er op 8 maart was, hoort bij Grijpskerk, Visvliet, Niezijl, Kommerzijl, Lauwerzijl en omgeving en bij de zorg van de toekomst.
Dat schept verplichtingen voor het college en de raad. Wij willen ons tot het uiterste inspannen om een toekomst te geven aan De Wierde.

GroenLinks is dan ook erg blij met het Voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Het geld (€ 20.000,=) voor de begeleider is het zeker waard. GroenLinks waardeert het dat wethouder Bert Nederveen en het hele college zich op zeer korte termijn aan de zaak hebben gezet. Wij steunen de aanpak. En wij ondersteunen het werk van het college graag met een uitspraak van de raad in een motie die wij raadsbreed mogen indienen en die door alle fracties wordt aangenomen.

Het zal heel wat creativiteit, zweet en tranen kosten om De Wierde in een of andere vorm een duurzame toekomst te geven. Maar dat zal écht moeten. Er staat veel op het spel, meer nog dan de toekomst van De Wierde.
Wie De Wierde verliest, verliest leefbaarheid en vertrouwen.

Klaas-Wybo van der Hoek, Alex Temmingh en Michiel Pellenbarg.

MOTIE

Agendapunt 8a: Voorstel over de stand van zaken met betrekking tot De Wierde in Grijpskerk.

De raad van de gemeente Zuidhorn in vergadering bijeen op maandag 14 maart 2016,

kennis nemende van:
• de berichten over de sluiting van het verzorgingstehuis De Wierde te Grijpskerk;
• het Voorstel over de stand van zaken met betrekking tot De Wierde in Grijpskerk;

overwegende dat:
• De Wierde niet alleen voor haar bewoners, maar voor het gehele dorp Grijpskerk en haar omgeving een belangrijke functie vervult op het gebied van zorg, gezondheidszorg, werkgelegenheid, vrijwilligerswerk, binding in de samenleving en leefbaarheid;
• De Wierde in het hart van Grijpskerk en omliggende dorpen zit;
• sluiting van De Wierde grote en moeilijk te herstellen schade oplevert in de samenleving van Grijpskerk en omliggende gemeenschappen;

spreekt uit
• overrompeld te zijn door de aankondiging van de sluiting van De Wierde en de aangekondigde sluiting door de Zonnehuisgroep ten zeerste te betreuren;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:
• de procesregie te nemen zoals beschreven in het “Voorstel over de stand van zaken met betrekking tot De Wierde in Grijpskerk” om alles in het werk te stellen om in een of andere vorm een duurzame, toekomstbestendige De Wierde te helpen verwezenlijken;
• over de voortgang hiervan de eerste maal vóór de raadsvergadering van april 2016 en daarna regelmatig aan de raad bondig te rapporteren;


en gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van het CDA

De fractie van de CU

De fractie van GroenLinks

De PvdA-fractie

De fractie van D66

De fractie van de VVD
 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk