Vermarkten zorgsector spoort senioren aan tot vrijheidsdrang

Een aantal ouderen koopt samen een etage van verzorgingshuis De Wierde, regelt zelfstandig de inhuur van een verpleegkundige en deelt lief en leed rond de gezamenlijke maaltijd.

Het is slechts een van de idee?n die woensdag naar boven borrelde tijdens de tweede informatie-avond rond Kopzorgen om de Zorg II in Kerkplein 6 van de initiatiefgroep Welzijn Grijpskerk e.o. Een dertigtal enthousiastelingen praatte intensief door over de veranderende zorg. Nu er meer en meer wordt geprivatiseerd of aan de bevolking wordt overgelaten, volgen de idee?n elkaar ook snel op. Van de opzet van een co?peratie tot een commune of buurtgroep die kennis en kosten deelt.

De ommezwaai is, aldus coördinator Alies van Weperen van het Zorgloket van de gemeente Zuidhorn, goed merkbaar. Minder mensen dan voorheen doen een beroep op de gemeente voor de aanschaf van een scootmobiel, omdat ze met de eigen bijdrage in beeld liever het heft in eigen hand houden. De inzet zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen leidt er bijna automatisch toe dat ouderen eerder een plan voor hun eigen toekomst trekken. Hoe om te gaan met de veranderende zorg blijft mede hierdoor vooral een individuele kwestie.
 

Valpartij

Voor een heldere dialoog bespraken de groepen het beeld van een 87-jarige weduwe die met twee buiten de provincie woonachtige dochters zelfstandig haar huishouden bestiert. In het dorp beschikt ze over een beperkt netwerk. Na tussenkomst van een dochter belandt ze na een akelige valpartij bij een dagbestedinggroep van Het Zonnehuis, maar ze wordt almaar meer vergeetachtiger. Alies van Weperen maakte duidelijk dat het Zorgloket met moeder en dochter alle mogelijkheden doorneemt.

“Wat is er nodig om haar zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen?” Hierbij is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) leidinggevend. Voor de gemeente Zuidhorn geldt volgens Van Weperen dat elke zorgvraag tot nu toe is beantwoord. “Niemand heeft bij ons ‘nee’ gehoord. Zorg is hier voor iedereen bereikbaar gebleven”. Wijkverpleegkundige Heleen Damminga vertelde dat de buurt bij een cases zoals rond de 87-jarige snel wordt betrokken om oog over de situatie te houden. Vanuit thuiszorg wordt in eerste instantie alles met de cli?nt doorgenomen. “Het eten, het huis en de zorg daarvoor”.
 

Vervolgstap

In samenspraak met de huisarts kan er een vervolgstap worden genomen. Voor nachtzorg wordt in eerste instantie een buurvrouw betrokken om een wakend oog te houden. Bij verwaarlozing van zichzelf kan, aldus locatiemanager Huub Kamsma van De Wierde, via de huisarts een tijdelijke opname worden geregeld. De aanwezigen werden nogal geprikkeld tot nadenken over de 87-jarige. Na de opname brak zij haar heup met als vervolgtraject een operatie in het ziekenhuis en verblijf op een revalidatie-afdeling. Voor beide zijn er aparte financieringen. Omdat de
vergeetachtigheid haar tol eiste, moest ze in de slotfase in een gesloten afdeling worden opgenomen.

Op basis van de Wet Langdurige Zorg kan dit alleen met een akkoordverklaring door de betrokkene. In Grijpskerk komt dit soort praktijksituaties af en toe voor. “Het is niet de eerste keer dat we vanuit een open instelling iemand vanaf de NAM-lokatie moeten halen. Dorpsmensen brengen iemand thuis. Wat dat betreft zijn we blij in Grijpskerk te wonen en niet in de stad Groningen”. Kenmerkend bij de dialoog was de drang naar samenhang. Zo werd er voorgesteld een vacaturebank in het leven te roepen voor mantelzorgers waarbij vraag en aanbod op elkaar kunnen worden afgestemd. “Een bank die de verzuiling overstijgt en de verbroedering bevordert’’.

 

Bron: Westerkwartier

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk