Wat de Wierde vraagt van Grijpskerkers e.o.

Wat de Wierde vraagt van Grijpskerkers e.o.

Wat kunnen de inwoners van Grijpskerk en omringende dorpen betekenen voor de toekomst van de zorg en de Wierde daarin? Is er genoeg belangstelling voor een zorgcoöperatie? Zijn er mensen die deze willen helpen opzetten?

Het zijn erg belangrijke vragen die o.m. aan de orde komen op de informatie- en discussieavond over de toekomst van het verzorgingstehuis De Wierde in Grijpskerk.

De avond draagt als titel:
Wie weet waar de Wierde woont
Ze vindt plaats op donderdagavond 26 mei 2016, 20.00 uur
in De Wingerd, Nicolaas Grijpstraat 26.

Het programma:

Welkom

Doelen van de avond
Bijpraten over de stand van zaken. De Werkgroep De Wierde is nog niet klaar, maar vertelt hoever ze is. En we verkennen de mogelijkheden van een zorgcoöperatie.

Bijdragen van:
• Werkgroep De Wierde
• Anne Hilderink zorgcoöperatie “Klooster en buren” uit Kloosterburen
• Fenna Bolding over coöperaties o.m. in de zorg

Pauze

Dialoog met aanwezigen

Hoe het verder gaat en poging tot afsluiting en

Avondvoorzitter Klaas Wybo van de Hoek

De avond is georganiseerd door gemeenteraadsleden uit Grijpskerk: Annejet Jansma, Liesbeth Chovu en Klaas-Wybo van der Hoek.
De fracties in de raad van Zuidhorn hebben toegezegd aanwezig te zijn: CDA, CU, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD.
 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk