Bestemmingplan Grijpskerk ingetrokken

Burgemeester en wethouders van gemeente Zuidhorn maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Grijpskerk’ wordt ingetrokken.

De reden hiervoor is dat onvoorziene ontwikkelingen worden opgenomen in het bestemmingsplan. Als de voorbereiding hiervoor is afgerond, zal het bestemmingsplan opnieuw in procedure worden gebracht.

Het ontwerp bestemmingsplan en de ingediende zienswijzen worden niet behandeld door de gemeenteraad. De procedure is hiermee gestopt. Dit is een mededeling. U kunt geen bezwaar of beroep indienen.
 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk