‘Nieuwbouw in het slop door gemis van eigen wethouder’

Sinds Grijpskerk geen wethouder meer levert aan het college van B en W in Zuidhorn staat de woningbouw in dit buitendorp op een heel laag pitje. Die klacht komt van de Grijpskerker ondernemer Fré Oosterhof.

Hij betreurt het tot op de dag van vandaag dat de uit Grijpskerk afkomstige Zuidhorner oud-wethouder Koos Wiersma ruim zes jaar geleden als burgemeester naar De Marne vertrok. Wiersma was destijds in het college van Zuidhorn namens het CDA opvolger van Riekus Hielema die jarenlang mede aan het roer stond in deze gemeente.

Leefbaarheid

Sinds de beide Grijpskerker prominenten buiten beeld zijn in het bestuur van Zuidhorn, wordt er niet tot nauwelijks meer nieuwbouw gepleegd in Grijpskerk. ,,Grijpskerkers die zich melden op het gemeentehuis met de vraag of ze in ons dorp ergens mogen bouwen, vangen bot.''

Volgens Oosterhof heeft dit gevolgen voor de leefbaarheid van Grijpskerk. ,,Een openbare school als De Triangel komt bij gebrek aan aanwas van jonge gezinnen mogelijk in gevaar. Als we niet oppassen hebben we hier straks ook geen slager of bakker meer.'' De laatste jaren is volgens hem alleen nog geïnvesteerd in de fierljepbaan en het kunstgras van VV Grijpskerk. ,,Ons dorp raakt op dood spoor.'' Tegen een nieuwe herindelingsronde heeft Oosterhof dan ook geen bezwaar: ,,Of we vanuit Grijpskerk straks naar het gemeentehuis in Zuidhorn moeten afreizen of naar Leek is lood om oud ijzer.''

De Wierde

Oosterhof is (mede-)eigenaar van de voormalige Rabobanklocatie aan de Kievitsweg. Tot voor kort zag het er naar uit dat de gemeente hier een nieuw multifunctioneel centrum (mfc) zou realiseren. De bouw van twaalf woningen was onderdeel van dit plan. Vlak voor de zomer bliezen gemeente en Dorpsbelangen het plan ineens af.

De bedoeling is nu om het mfc te realiseren in het huidige verzorgingshuis De Wierde dat met sluiting wordt bedreigd. Oosterhof onderkent het belang van het openhouden van De Wierde: ,,Mijn vader werkte indertijd nog mee aan het stichten van dit tehuis.'' Dat Grijpskerk hierdoor de komende jaren van woningbouw verstoken blijft, is voor hem een hard gelag.

Communicatie

Hij kritiseert de communicatie (lees: het gebrek daaraan) met de gemeente. ,,Zes jaar geleden namen de gemeente en ik een dure stedebouwkundige en architect in de arm om een nieuwbouwplan te ontwikkelen voor deze beeldbepalende plek bij de entree van Grijpskerk: ooit de plaats van het vermaarde hotel Vogelzang. Voor het geld dat ik hierin heb gestoken, had ik een mooie auto kunnen kopen. Op nadrukkelijk initiatief van de gemeente zijn we hieraan destijds begonnen. Tijdens de economische crisis stond de planvorming stil. De ontwikkelaar verweet dat de gemeente en de gemeente andersom de ontwikkelaar. Na een motie die in de gemeenteraad met een meerderheid van stemmen werd aanvaard, is het plan vorig jaar opnieuw opgepakt. Vlak voor de zomer blies Zuidhorn het plan af en komt het mfc nu in De Wierde. Dat moest ik uit de krant vernemen. Ik heb geen bestuurder of ambtenaar gezien om mij dit te vertellen. Daar ben ik boos over.''

Burgemeester Swart: 'We investeren wel degelijk in Grijpskerk'

Oosterhof heeft sowieso geen goed woord over voor het ambtelijk apparaat in Zuidhorn: ,,Daar zitten een paar ambtenaren van wie de houdbaarheidsdatum overschreden is. In dat opzicht komt de gemeentelijke herindeling als geroepen.''

Burgemeester Bert Swart laat weten zich niet in de kritiek te herkennen: ,,Alle vijftien dorpen zijn ons even lief. Elk dorp een eigen wethouder lukt helaas niet.’’ Swart beschikt niet over signalen dat er grote vraag is naar nieuwe huizen in Grijpskerk, waarin niet kan worden voorzien. ,,We investeren wel degelijk in Grijpskerk. Kijk naar het geld dat we hebben uitgetrokken voor de renovatie van sporthal De Bokkediek, het openhouden van De Wierde en zwembad De Griffioen.’’

Bron: DvhN

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk