Onderhoud aan wegen

Onderhoud aan wegen zorgt de komende weken voor diverse stremmingen.

In de komende weken vindt als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke wegen enkele (kortdurende) stremmingen van wegen plaats. Wij willen u op deze wijze alvast inzicht geven in de geplande werkzaamheden. Deze algemene informatie geeft u de gelegenheid rekening te houden met de overlast die u zou kunnen ondervinden. Voordat wij starten met de werkzaamheden worden, voor zo ver noodzakelijk, de direct aanwonenden geïnformeerd. Onderstaand een overzicht van de grotere onderhoudswerkzaamheden.

Groot onderhoud aan het asfaltverhardingen:

Engewertlaan
Griffioenlaan
Stationsstraat
De Roder (tussen Sportlaan en Jonkerslaan)

Naast bovenstaande wegen worden op diverse plaatsen kleinschalige reparatiewerkzaamheden uitgevoerd die weinig tot geen overlast veroorzaken.

Info: Gemeente Zuidhorn

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk