Groen Links over woningbouw Grijpskerk

Fractie van GroenLinks,
Gemeenteraad Zuidhorn.

GroenLinks in de gemeenteraad van Zuidhorn vraagt aandacht voor de woningbouw in de dorpen van de gemeente. Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “Jarenlang al pleiten wij voor het bouwen van woningen ook in de dorpen buiten de hoofdkern Zuidhorn. Door de crisis vanaf 2008 is dat een tijd lang niet mogelijk geweest. Nu die tijd eindelijk voorbij lijkt te zijn en de woningmarkt aantrekt, moeten onze dorpen ervan profiteren. Enkele woningen per jaar erbij zijn doorslaggevend voor de leefbaarheid in een dorp. Nu moet die woningbouw in onze dorpen sterk bevorderd worden. De gemeente kan daar invloed op hebben.”

Door Michiel Pellenbarg, GroenLinks-raadslid en fractiespecialist, zijn naar aanleiding van de recente discussie in Grijpskerk vragen gesteld aan het college van B&W. Deze luiden als volgt:

“Er is veel te doen rondom nieuwbouw in Grijpskerk. Lokale ondernemers stellen dat de behoefte er is en dat ze bereid zijn hiervoor te bouwen. De gemeente zou het obstakel vormen waardoor dit desondanks niet gebeurt, terwijl ons regionale woningmarktbeleid stelt dat in elk dorp ruimte moet zijn voor initiatieven. Waar zit de kink in deze kabel?

Met de beslissing om de Wierde in stand te houden door het geplande multifunctioneel centrum hier te vestigen, wordt discussie aangezwengeld over de mogelijkheden voor woningbouw in Grijpskerk. Maar ook los van de Wierde/MFC is de vraag aan de orde waarom de nieuwbouw in het dorp Grijpskerk droog is gevallen.

Het lijkt erop dat partijen nu naar elkaar wijzen. Dat is geen situatie van waaruit we vooruitkomen. En het vitale dorp Grijpskerk verdient het om vooruit te gaan! Er zal dan ook – in de ogen de van fractie van GroenLinks – duidelijkheid moeten komen over zowel de blokkade in het onderlinge proces als in de effectieve vraag naar nieuwbouwwoningen in Grijpskerk.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

– Hebben we voldoende gezamenlijk inzicht in de effectieve vraag (feitelijk koopbereid en ook koopkrachtig) naar koop- en/of huurwoningen in Grijpskerk?
– Zo niet: zou het dan helpen wanneer we als gemeente het voortouw nemen om de effectieve vraag vanuit het dorp Grijpskerk in beeld te brengen, om van daaruit kleinschalige locatie-ontwikkeling te initiëren en ondernemers de kans te geven zich hiervoor in te schrijven?
– Zijn we voldoende actief als gemeente in het zoeken van een mogelijkheid om een eventuele marktvraag ook met geschikt aanbod te bedienen?
– Hoe kijkt u aan tegen de verwijten die recent in het Dagblad van het Noorden door Grijpskerker ondernemers worden gemaakt aan het adres van de gemeente in relatie tot woningbouw in Grijpskerk?”

Het college zal de vragen binnenkort beantwoorden. Overigens gelden de vragen in meer of mindere mate voor alle dorpen.

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk