College wil MFC en mooiere entree in Grijpskerk

Raadsvoorstel 19 september in behandeling

Het college stelt in de komende raadsvergadering de raad voor om in te stemmen met een plan om Grijpskerk een impuls te geven. Dit wil het college door in te zetten op de omvorming van De Wierde tot een multifunctioneel centrum met daarin de huidige Kerkplein 6 gebruikers, een deel fysiotherapie en de bibliotheek.

Sport je Fit en Het Kinderdag verblijf blijven hier buiten omdat het commerciële instellingen zijn. Zij kunnen het huidige bibliotheek gebouw blijven huren. De peuterspeelzaal wil het college onderbrengen in de Triangel.

De gemeente blijft eigenaar van het bibliotheek gebouw. Kerkplein 6 wordt verkocht.

De plannen voor de verfraaiing van de entree van het dorp en het zichtbaar maken van de school worden nader uit gewerkt. Ook de parkeerproblematiek wordt hierin meegenomen.

Met deze plannen is 277.000 gemoeid.

Bron: Welkom in Zuidhorn

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend