Ledenvergadering Verening Dorpsbelangen

Uitnodiging ledenvergadering

voor de 26e Jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk op: donderdag 15 september 2016, aanvang 20.30 uur in zaal “Ello’s Place”, Burmanniatraat 37, Grijpskerk

Agenda

1. Opening door voorzitter R. Wolf.
2. Verslag van de Jaarvergadering op 30 mei 2015.
3. Jaarverslag 2015
4. Financieel verslag 2015.
Financiële ondersteuning vanuit Dorpsbelangen was er in 2015 o.a. voor:
de 30 april festiviteiten
-de intocht van Sinterklaas
-de nationale straatspeeldag juni
-de traditionele puzzelrit voor automobilisten
-de oudejaarsviering van “Grijpskerk Gezellig”
-de feestweek, georganiseerd door de Oosterkadegroep

5. Verslag van de kascommissie (de heren Bargebos en Bouma).
6. Benoeming van de kascommissie 2016/2017.
7. Het jaarlijkse overleg met het College van B&W
8. Bestuurverkiezing:
Aftreden en niet herkiesbaar dhr E.T. Sterenborg
Voorstel bestuur toto benoeming als bestuurslid: mevr. A. Riemersma en de heer R.C. Tuin.
Kandidaten kunnen schriftelijk, vergezeld van vijf handtekeningen, worden ingediend tot en met 14 september 2016 op het secretariaat, Burmanniastraat 17, Grijpskerk.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Na afloop is er tijd voor gezellig napraten onder het genot van een drankje en een hapje.

Het bestuur.
Dhr. R. Wolf                            ( voorzitter)
Dhr. E.T. Sterenborg             (secretaris)
Mevr. M. Dijkema                   (penningmeester)
Dhr. T. Hazenberg                 (vice voorzitter)
Mevr. B. Pera
Mevr. W. F. Zuidema
Dhr. K. Kuperus
Dhr. O. Tiemens

Leden van de Vereniging Dorpsbelangen hebben allen een uitnodiging ontvangen. Bent u nog geen lid? Word dan lid! Want Dorpsbelang is ook uw belang. Lid worden kan eenvoudig via email. dorpsbelangengrijpskerk@gmail.com.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk