Spannende avond in de raad over De Wierde

VVD raadslid Dijkstra wil uitstel maar stemt toch in met voorstel

Afgelopen raadsvergadering stond de besluitvorming over het “redden” van verzorgingshuis De Wierde op de agenda.

Door het bericht van de Zonnehuisgroep om de Wierde te sluiten zijn tal van partijen opgestaan om te onderzoeken hoe het open te houden. Meerdere onderzoeken, bijeenkomsten met o.a. dorpsbewoners en gesprekken tussen de Zonnehuisgroep, Vestia en gemeente volgden na dit zorgwekkende bericht.

Het college wil nu in zetten op de omvorming van De Wierde tot een multifunctioneel centrum met daarin de huidige Kerkplein 6 gebruikers, een deel fysiotherapie en de bibliotheek. Ook kunnen de huidige bewoners blijven.

Twijfels over haalbaarheid
VVD raadslid Geertje Dijkstra – Jacobi had sterke twijfels over de haalbaarheid van het voorstel en ziet liever lange termijn oplossingen.

Er wordt al zeven jaar onderzocht of er een MFC en woningbouw kan worden gerealiseerd in Grijpskerk en die plannen worden door dit voorstel in de wacht gezet. Dijkstra – Jacobi vreest dat door de dreigende sluiting er op basis van emotie en niet ratio het voorstel zou worden aangenomen.
Het voorstel is wat haar betreft niet voldoende uitgewerkt en zij wilde vier weken uitstel om antwoord te krijgen op een lijst van vragen die ze indiende.

Kaderstellend – controlerend
Ook andere partijen hadden vragen maar konden zich vinden om de kaders aan te geven waarin het voorstel zou moeten worden uitgewerkt. Fractie voorzitter René Westerhof-Dijkinga van de VVD stelde dat de raad haar controlerende functie ook nu moest vervullen.

Negatief signaal
Wethouder Nederveen hield de raad voor dat uitstel van de besluitvorming een negatief signaal naar de betrokken partijen zou doen uitgaan en adviseerde dringend in te stemmen.

Salomonsoordeel
Na twee schorsingen waarin druk werd overlegd hield Dijkstra toch haar poot stijf. “Dit is een historische beslissing en het risico vind ik te groot” zo zei ze.
Een derde schorsing met overleg tussen Burgemeester Swart en de fractievoorzitters volgde.
Swart zei nieuwe informatie te hebben ontvangen waaruit blijkt dat de datum van 1 januari 2017 in gevaar komt als er niet wordt ingestemd met het voorstel.

Alhoewel dit met name fractie voorzitter René Westerhof-Dijkinga van de VVD bevreemde,( een nieuw feit na twee schorsingen ) stemde VVD raadslid Dijkstra – Jacobi na de toezegging van Swart om er persoonlijk voor te zorgen dat haar vragen binnen 4 weken werden beantwoordt ( met samengeknepen lippen) in.

Bron: WelkomInZuidhorn

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk