College gaat vol voor MFC in De Wierde

Het heeft wat voeten in de aarde gehad. De realisatie van een MFC in Grijpskerk. Alhoewel de wens vanuit Grijpskerk er al langer was, werd een écht haalbare locatie nooit gevonden. Totdat Zonnehuisgroep Noord opeens het bericht de wereld in katapulteerde dat zij voornemens waren De Wierde te sluiten. Bewoners overstuur, personeel in de war en heel Grijpskerk letterlijk over de spreekwoordelijke rooie. Ook het college en de gemeenteraad van Zuidhorn nam met een van verbazing openstaande mond kennis van de berichtgeving. Binnen de Zonnehuisgroep zijn er namelijk diverse woonzorginstellingen die verlies maken, maar daar is De Wierde niet één van. “We vonden het dus ook wel begrijpelijk dat Grijpskerk in opstand kwam en bang was dat ‘hun’ zorghuis werd opgeofferd voor een verzorgingshuis in Zuidhorn”, vertelt wethouder Bert Nederveen. “ Dat terwijl wij binnen het college direct besloten ‘dit gaat niet gebeuren’.”

Naast wethouder Nederveen is ook wethouder Fred Stol aangeschoven. Bert Nederveen is als wethouder verantwoordelijk voor de zorgtaken van de gemeente, terwijl Stol ruimtelijke ordening en maatschappelijk vastgoed in zijn portefeuille heeft. “Toen de Zonnehuisgroep dus besloot de stekker eruit te trekken realiseerden wij ons dat dit ernstige gevolgen zou hebben voor de zorg voor ouderen in Grijpskerk en omgeving”, vertelt Nederveen. “Samen met de burgemeester heb ik het slechte nieuws ontvangen. We zeiden direct tegen elkaar: dit gaat ons niet gebeuren. De cliëntenraad stond er net zo in en zette samen met de huisarts en enkele andere experts een initiatiefgroep op met als doel De Wierde, in welke vorm dan ook, te behouden. In Grijpskerk en omgeving was brede steun voor dit initiatief, heel veel betrokken organisaties namen plaats in de klankbordgroep. In overleg met de initiatiefgroep hebben we een extern bureau aangetrokken, dat de mogelijkheden heeft onderzocht. Daarbij is ook op zoek gegaan naar een partij die de zorgtaken van het Zonnehuis wilde overnemen en die is gevonden.” Kortom, Zonnehuisgroep Noord draagt de zorg voor de bewoners over aan een nieuwe zorgaanbieder.”

“Wel gaat de zorg in De Wierde veranderen”, weet Nederveen. “Er zal minder zware zorg aangeboden worden en meer zogenoemde huisartsenbedden voor lichtere zorg komen. Daarnaast kunnen ook ouderen, die nog geen zorg nodig hebben, een appartement huren.” Voor wethouder Fred Stol bood het vrijkomen van De Wierde nieuwe kansen. “Al moet daarvoor wel de geschiedenis verteld worden”, aldus de wethouder. Stol: “Vanuit Grijpskerk bestond al langer de wens om een multifunctioneel centrum te realiseren. De VVD kwam in juni 2014 met de motie of we niet konden kijken naar de Rabobank- en bibliotheeklocatie, Kerkplein 6 inclusief obs De Triangel. We hebben daarop een gelijkwaardige werkgroep gecreëerd waarin mensen van de gemeente, de ontwikkelaar en inwoners uit het dorp hebben plaatsgenomen. In de zomer van 2015 is de Beheerstichting in Oprichting daarbij gekomen. Zij waren namelijk de partij die het MFC vanuit het dorp moest gaan exploiteren. Samen zijn we het gesprek aangegaan over de noodzaak van een MFC en de mogelijkheden. Met een faciliteersessie eind 2014 is het hele dorp hierbij betrokken.” Omdat uit de gesprekken bleek dat Grijpskerk behoefte had aan één centrale plek waar men elkaar kon ontmoeten waren de partijen het al snel eens over de noodzaak van een MFC. “Dan moet je dus op zoek naar een geschikte locatie”, vervolgt Stol zijn verhaal. “We hebben alle varianten op een rij gezet, waarbij op het laatste moment ook nog de kerk aan de Nicolaas Grijpstraat aan de lijst met opties werd toegevoegd. Uiteindelijk bleek de Rabobanklocatie de beste optie en hebben we de knoop doorgehakt.” Middels een overtuigende presentatie door de samenwerkende partijen werd de gemeenteraad overtuigd van de plannen en konden de onderhandelingen over de kosten beginnen. “Totdat in februari van dit jaar het hoge woord eruit kwam”, vult Nederveen aan. “De Wierde gaat sluiten.” Fred Stol: “Toch gaf juist dat ons een nieuwe optie voor een MFC omdat de kosten voor de gemeente onderaan de streep op de Rabobanklocatie veel te hoog uitkwamen. Daarbij verduidelijkt Nederveen. “De gemeente mag één keer per drie jaar, bij hoge uitzondering én mits goed onderbouwd, 200.000 euro aan staatssteun bieden. Daar waren we bij de Rabobanklocatie flink overheen gegaan.” Met de sluiting van De Wierde zagen we de puzzelstukjes in elkaar vallen. Voor de doorstart van De Wierde is een MFC van cruciaal belang. Stol: “Door al het voorwerk dat we er al in hadden zitten was het gemakkelijk schakelen.” Omdat het MFC naar De Wierde gaat kunnen we weer kijken naar de ontwikkelmogelijkheden van de Rabobank- en bibliotheeklocatie inclusief Kerkplein 6.” De gemeente Zuidhorn gaat kijken of het Kerkplein 6 kan verkopen aan een ontwikkelaar die daar woningen in kan maken. Ook wordt er gesproken met de eigenaar van de Rabobanklocatie om te bekijken wat daar de mogelijkheden zijn. “De bibliotheeklocatie gaan we op verzoek van het dorp niet verkopen”, aldus Stol. “Strategisch is dat een belangrijke locatie en die houden we in eigen hand. Nu de bibliotheek gaat verhuizen naar De Wierde komt er, naast de huidige huurder Sport-Je-Fit, weer ruimte vrij voor bijvoorbeeld kinderopvang. De komende tijd gaan we weer de gesprekken aan om een en ander af te stemmen.”

Nederveen vult aan: “Het beheer van het MFC in ‘De Nieuwe Wierde’ komt in handen van de nog op te richten Dorpscoöperatie. Vooruitlopend hierop is al een voorlopig bestuur en een aantal werkgroepen actief. De coöperatie, waar de inwoners van Grijpskerk lid van kunnen worden, kan naast het MFC ook andere activiteiten gaan oppakken. Het is een prachtig voorbeeld van eigen kracht van inwoners en gemeenschappen. Uiteraard zal de gemeente hierbij waar nodig faciliteren, maar wat het dorp zelf kan laten we graag aan hen over.”

Stol: “De gemeente neemt de kosten voor de verbouwing van De Wierde voor haar rekening en daarnaast leggen we de komende vijf jaar een klein bedrag voor de exploitatie per jaar bij.” “Mocht De Nieuwe Wierde met MFC na 5 jaar nog geen rendabele exploitatie hebben dan zal de gemeente zo nodig financieel bijspringen”, aldus wethouder Nederveen. Het uiteindelijke doel is dat na vijf jaar het MFC zo sterk onderweg is in Grijpskerk dat het zich zelfstandig kan bedruipen. “Dat is wel het ideale scenario”, besluit Stol. “Wij zijn een faciliterende overheid. Dat houdt in dat wij – als gemeente – helpen en ondersteunen, maar dat Grijpskerk en haar inwoners het uiteindelijk zelf moeten doen. Dat gaat overigens goed komen, daar hebben we alle vertrouwen in.”

Bron: De Streekkrant

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk