Sporten op kunstgrasvelden

Naar aanleiding van de berichtgeving in het televisieprogramma Zembla (woensdag 5 oktober) over de risico’s van rubberkorrels in kunstgrasvelden hebben wethouders Henk Bakker en Fred Stol vrijdag 7 oktober overleg gehad met bestuurders van vv Zuidhorn en vv Grijpskerk.

Zowel de voetbalverenigingen als de gemeente spreken hun zorg uit over de onrust, die is ontstaan over het gebruik van rubbergranulaat in de kunstgrasvelden. Wethouder Henk Bakker: “We kunnen ons voorstellen dat ouders van jeugdleden en ook leden vragen hebben over de gezondheidsrisico’s bij het voetballen op een kunstgrasveld.“

Advies
De KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond) is de landelijke vertegenwoordiger van de voetbalverenigingen en de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) is dat voor de sportgemeenten. Als gevolg van de ontstane onrust sluiten beide partijen zich aan bij de mededeling van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), dat er geen reden is om niet te sporten op deze velden. De genoemde voetbalverenigingen en de gemeente Zuidhorn sluiten zich hier ook bij aan. Het RIVM geeft aan dat het spelen op kunstgrasveld geen risico’s voor de gezondheid met zich meebrengt.

Onderzoek
Het Europees Chemical Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden in februari 2017 verwacht.

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft vrijdag 7 oktober aangegeven nog voor het einde van dit jaar een extra onderzoek te willen naar de gevaren van rubber in kunstgrasvelden. Ze kan zich de ongerustheid van veel ouders van sportende kinderen voorstellen en wil dat het RIVM er snel “een schepje bovenop doet.” Schippers benadrukt dat ze uit voorzorg handelt en dat ouders in de tussentijd hun kinderen met een gerust hart het veld op kunnen laten gaan. „Er is meer bewijs dat barbecueën slecht is, dan dat deze stoffen slecht zijn”, aldus de minister. Het is volgens haar juist belangrijk om te blijven sporten.

Mocht uit vervolgonderzoek blijken, dat er toch gezondheidsrisico’s zijn, dan zullen de gemeente Zuidhorn en de betreffende voetbalverenigingen de nodige maatregelen treffen in afstemming met hun landelijke vertegenwoordigers (de VSG en KNVB).

Samen
De voetbalverenigingen Zuidhorn en Grijpskerk en de gemeente blijven de berichtgeving en ontwikkelingen op het gebied van rubbergranulaat in kunstgrasvelden nauwlettend volgen. We trekken hierin samen op en houden elkaar op de hoogte en stemmen af waar nodig.

Informatie
Voor meer informatie over het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasveld verwijzen we u graag naar de volgende websites:

KNVB http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20742/kunstgras-en-rubbergranulaat-vragen-en-antwoorden

RIVM http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Sporten_op_kunstgrasvelden

VSG http://sportengemeenten.nl/mededeling-rivm-sporten-op-kunstgrasvelden/

Dit is een gezamenlijk bericht van vv Grijpskerk, vv Zuidhorn en gemeente Zuidhorn.
 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk