Crowdfunding essentiel voor stichting Nieuwe Wierde

Door het besluit van Zonnehuisgroep Noord om de Wierde te sluiten schudde Grijpskerk op haar grondvesten. Door de actie van de zorggroep leek de sluiting een kwestie van tijd. Omdat de Wierde niet mag sluiten heeft een aantal mensen zich verenigd. Om die reden is 7 oktober jongstleden de stichting ‘Dorpscoöperatie de Nieuwe Wierde’ opgericht. Om kans van slagen te hebben zijn financiële middelen essentieel. Zonder dorpscoöperatie is de toekomst van de Wierde gedoemd te mislukken.  

Crowdfunding voor de Nieuwe Wierde 

De wil en het enthousiasme van de mensen rondom de stichting is enorm. Vooral omdat wordt bijgedragen aan de leefbaarheid van het dorp en omgeving. Om dit plan te realiseren zijn voor de start nog niet voldoende middelen beschikbaar. Via de Rabobank is er een mogelijkheid mee te doen aan een wervingsactie met als doel om voor 3 november 2016 € 3.750 bij elkaar te krijgen. Als dit bedrag wordt ingezameld, verdubbelt de Rabobank dit bedrag. Het totaalbedrag is nodig om de eerste slagen voor de Nieuwe Wierde te kunnen realiseren.  

Help de dorpscoöperatie

Helpt u de dorpscoöperatie helpen dit bedrag te bereiken? Dat zou geweldig zijn. U kunt dit doen door een bedrag te doneren op ons project bij de Rabobank. Alle giften zijn welkom. 

  1. Ga naar de website: Pioniersvoorderegio.nl; 

  2. Klik op de knop 'DONEER NU' en de rest wijst zich vanzelf  (betalen gaat via Ideal).  

Twee vliegen in een klap 

Met de oprichting van De Nieuwe Wierde worden twee vliegen in één klap geslagen: Namelijk het duurzaam oplossen van problemen rondom de zorg en samen met de inwoners van het dorp invulling geven aan de realisatie van een multifunctioneel centrum. De bedoeling is om op termijn onder de inwoners van Grijpskerk en omgeving een onderzoek te (laten) uitvoeren naar verwachtingen en benodigdheden voor De Nieuwe Wierde. Een ding is wel zeker: om De Nieuwe Wierde te realiseren zijn de inwoners van Grijpskerk en omgeving zelf aan zet. 

 

 

 

De komende tijd zal de stichting met regelmaat een terugkoppeling doen over waar de dorpscoöperatie staat. Deze terugkoppeling zal op verschillende manieren gebeuren, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van deze website en de Facebook-pagina van De Nieuwe Wierde. Ook is het de bedoeling om in de toekomst informatiebijeenkomsten te organiseren.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk