Crowdfunding voor De Nieuwe Wierde Grijpskerk loopt lekker

 

al over de  € 10.000,- gedoneerd

en nog 10 dagen te gaan

Het besluit van Zonnehuisgroep Noord om het verzorgingshuis de Wierde te sluiten maakte heel wat los. Een aantal mensen heeft zich verenigd en nu is de stichting ‘Dorpscoöperatie de Nieuwe Wierde’ opgericht.

De Dorps(zorg)coöperatie heeft financiële middelen nodig want zonder dorpscoöperatie is de toekomst van de Wierde gedoemd te mislukken.

Campagneleider Bé Pelster, Sinds 1980 inwoner van Grijpskerk en jarenlang op vrijwillige basis dienstbaar geweest voor het dorp op allerlei terreinen zegt hierover; “Hiermee willen we de burgerkracht van Grijpskerk en de omliggende dorpen versterken. Niet ‘ieder voor zich’, maar gezamenlijk de verantwoordelijkheden oppakken op het gebied van wonen, zorg en welzijn. We vinden het belangrijk dat mensen met en voor elkaar zorgen – waarbij de regie altijd bij de persoon zelf blijft – , elkaar ontmoeten en gezamenlijk activiteiten ondernemen. Met als hoofddoel, dat onze dorpsbewoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving (thuis en/of in de Wierde) kunnen blijven wonen. We streven naar een breed pallet van diensten, dienstverlening en activiteiten voor alle doelgroepen in onze dorpen. Uiteraard op basis van de wensen en behoeften die er leven. Op voorhand sluiten we niets uit, maar prioriteit hebben die activiteiten en vormen van dienstverlening, die het behoud van de Wierde bevorderen.

Om dit plan te realiseren zijn nog niet voldoende middelen beschikbaar. Via de Rabobank is er een mogelijkheid mee te doen aan een wervingsactie om geld in te zamelen. De Rabobank draagt zelf ook bij aan de wervingsactie. De actie duurt tot 3 november. Het totaalbedrag is nodig om de eerste slagen voor de Nieuwe Wierde te kunnen realiseren.

Financieel bijdragen kan door een bedrag over te maken naar het project ‘dorps(zorg)coöperatie Grijpskerk’ via http://www.pioniersvoorderegio.nl

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk