“Grijpskerk heeft zichzelf overtroffen”

Met de oprichting van stichting Dorpscoöperatie Grijpskerk is er een flinke, en zeer noodzakelijke, stap gezet richting het behoud van De Wierde. Er is dan wel een zorgaanbieder gevonden die de zorgtaken van de Zonnehuisgroep Noord wil overnemen, deze heeft wel een aantal eisen op tafel gelegd. De belangrijkste eis: het regelen van de informele zorg. Oftewel, zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn. De organisatie die dat moet gaan bewerkstelligen zag afgelopen week het levenslicht en is klaar om de schouders onder het enorme project te zetten.

Het bestuur bestaande uit Joke Kraakman, Bé Pelster en Roelof Bosma heeft direct goed nieuws te melden. “Voor de oprichting van de coöperatie is geld nodig”, zegt Joke Kraakman. De voorzitster heeft daarom samen met haar collega-bestuursleden gekeken naar de actie van de Rabobank. De crowdfundingsactie ‘Pioniers voor de Regio’ zou weleens het benodigde geld op kunnen brengen, zo werd gedacht. “In allerijl hebben we dus alle noodzakelijke dingen geregeld”, vertelt Pelster. “Er moest een bankrekeningnummer komen, statuten worden opgezet en dan vervolgens ook nog eens de actie onder de aandacht van de inwoners van Grijpskerk zien te krijgen. Aan het begin van vorige week hadden we nog niets.” Hoe anders is dat nu, slechts één week later. “We zijn als laatste begonnen met de ‘Pioniers voor de Regio’ actie, maar hadden als eerste ons streefbedrag bij elkaar”, weet Bosma. “We hebben uitgerekend dat we 7.500 euro nodig zouden zijn om met een dorpscoöperatie van start te kunnen gaan. De crowdfundingsactie moest dus 3.750 euro opbrengen als we de andere helft van de Rabobank wilden ontvangen.” Dat bleek totaal geen probleem voor Grijpskerk. “Binnen een paar dagen hadden we dat bedrag bij elkaar”, aldus een opgetogen Kraakman. “Grijpskerk heeft wederom bewezen een geweldig dorp te zijn. Het dorp heeft zichzelf overtroffen en dat geeft ons moed.” Helemaal verrassend is dat overigens niet. Wie denkt dat aardbevingen alleen in het noorden van de provincie voorkomen, had de bodem in Grijpskerk moeten voelen toen de Zonnehuisgroep het slechte nieuws over De Wierde naar buiten bracht. “Dat nieuws sloeg in als een bom”, bekent Pelster. “Overigens duurde de schok niet lang. Vrijwel meteen kwam heel Grijpskerk in beweging om De Wierde voor het dorp te behouden.” Daarbij vond het dorp een luisterend oor bij de gemeente Zuidhorn die net zozeer verrast was door het slechte nieuws. “Wij zijn erg blij met de gemeente”, aldus Kraakman. “Vanaf het begin denken zij met ons mee en steken er veel tijd en energie in. Daarnaast biedt de gemeente veel ondersteuning en helpen ze financieel mee het plaatje rond te krijgen. Dat verdient zeker een compliment.” Maar terug naar de coöperatie die nog geen coöperatie is. Door tijdsdruk is er eerst gekozen om een stichting op te zetten deze op een later tijdstip om te zetten naar een coöperatie. “De afgelopen week moesten spijkers met koppen geslagen worden”, meent Bosma. “Dus hebben we gekozen voor de snelste weg. We zaten in een snelkookpan waarin alles gisteren klaar moest zijn. Met succes overigens, want we hebben het als Grijpskerk zijnde wel voor elkaar gekregen.” De eerste stappen zijn dus gezet en gelet op de inzet vanuit het dorp zijn de vooruitzichten goed. “Zonder een dorpscoöperatie haakt de zorgaanbieder af”, weet Kraakman. “De Nieuwe Wierde bestaat straks uit twee delen. Een deel zorg en een deel MFC. Dat MFC moet gerund worden door één partij, de Dorpscoöperatie De Nieuwe Wierde, dat ook tevens als aanspreekpunt voor de zorgaanbieder zal fungeren.” Met het oprichten van de coöperatie houdt het voor Grijpskerk overigens niet op. “Integendeel zelfs”, vindt Bosma. “We staan nu aan het begin. Er moet nog een hoop gebeuren om de doelstellingen te kunnen realiseren. Denk daarbij aan het vinden van de benodigde vrijwilligers en dan vervolgens ook zorgen dat er structuur komt in het vrijwilligerswerk. Wil men De Wierde openhouden dan zullen de handjes uit de mouwen moeten. De inwoners van Grijpskerk moeten het heft in eigen handen nemen.” Bij deze wil het bestuur dus een oproep doen aan de inwoners van Grijpskerk om vooral lid te worden van de dorpscoöperatie. “Er moet een gemêleerd gezelschap aan vrijwilligers komen”, meldt Pelster. “In een ideale wereld hebben we straks zelfs een soort databank waarin we mensen met een hulpvraag in contact kunnen brengen met mensen die hun kunnen helpen. Achteroverleunen is er dus niet bij. We beginnen net.” Toch wil het drietal benadrukkn dat ze tot dusverre flink onder de indruk zijn geraakt van hun dorpsgenoten. Joke Kraakman somt op: “Er zijn grote bedragen gedoneerd, mensen belden zelfs om te vragen hoeveel geld er nodig was en waar ze dat heen konden storten. Ondernemers staken de helpende hand toe en inwoners sloten zich direct aan bij dit initiatief. Eigenlijk zijn we er best beduusd van. In Grijpskerk gebeurt het gewoon.” Nadat de gemeente Zuidhorn eerder al overtuigd was van het voortbestaan van De Wierde, lijkt de redding nu echt nabij. “De Nieuwe Wierde moet een kernpunt worden in Grijpskerk”, besluit Roelof Bosma. “Een plek waar jong en oud, arm en rijk samen komen voor een kopje koffie, een leuke ontmoeting en een goed gesprek. Als het ergens kan, dat is dat hier. In Grijpskerk.” Om de plannen verder uit te werken en nieuwe ideeën op te doen wordt begin 2017 heel Grijpskerk ingeschakeld om mee te denken. Dit zal gebeuren middels een enquête. Bé Pelster: “Zodra de exacte datum bekend is, zullen we dit zeker naar buiten brengen. Het is zeer belangrijk dat iedereen de enquête invult. Samen gaan we De Nieuwe Wierde realiseren, daar is het bestuur van de Dorpscoöperatie van overtuigd.”

Bron: De Streekkrant

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk