Spectaculaire vondst op NAM-locatie Grijpskerk

Bij het maaien van een rietveld, dat al bijna 10 jaar ongemoeid was gebleven, zijn de medewerkers, die het ecologisch beheer van het NAM-park uitvoeren, op resten gestuit van iets, dat een soort van nest is geweest, inclusief scherven van een ei.
Door overleg met ecoloog de Noord, die contact zocht met zijn tweelingbroer, die mytholoog is, kwam deze vervolgens met het antwoord.
Het gaat zijns inziens om een nest van de legendarische phoenix, ook wel bekend als de vuurvogel.
De levensloop hiervan is mysterieus, na 500 jaar verbrand de oude vogel op het nest, waarna uit de as, de jonge vogel verrijst, die dan deze as in een ei ten hemel voert.
De teruggevallen resten, het blauw van het hemelse koord en de scherven, getuigen van dit opstijgen, tevens, dat het een complexe(moeder((dochter)/zoon))) koppeling betreft, waarbij overdracht plaatsvind van vuur uit haar diepte, via een rood koord, zodat in hem, haar vuur zal zijn in haar.
Het rode koord, valt net als het blauwe koord, terug in de diepte, daarom is alleen het teruggevallen koord van de zoon zichtbaar op de foto's.

Op aanraden van de mytholoog, is besloten om de vindplaats verborgen te houden, want aan een nieuw religieus rampenplan rond een spiritueel trio (moeder*dochter*zoon) heeft de wereld volgens hem geen behoefte, gezien het fiasco van het (vader*zoon) duo, nog maar te zwijgen van de (god # profeet) combi en de sympathieke solo-actie van the (Asian Prince of Peace), ondanks de raad van mytholoog de Noord, om het fenomeen terughoudend te benaderen, wilden we dit hoopvolle teken niet geheel verborgen houden, want het is volgens de Noord een nog ongekende vorm van het heilige hemelse huwelijk.

Bron: Welkom in Zuidhorn

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend