Vrijwilligers “De Nieuwe Wierde” genomineerd leefbaarheidsprijs

 

De jury van de Leefbaarheidsprijs gemeente Zuidhorn heeft drie aanmeldingen (van de achttien) genomineerd voor de Leefbaarheidsprijs 2016.

Dinsdagavond 3 januari 2017 is de bekendmaking van de winnaar van de Leefbaarheidsprijs tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis in Zuidhorn.

Nominaties
De onafhankelijke jury van de Leefbaarheidsprijs heeft de volgende drie inzendingen genomineerd (in alfabetische volgorde):
Dorpscoöperatie ‘De Nieuwe Wierde’ in Grijpskerk
Met ingang van 1 januari 2017 gaat ‘De Nieuwe Wierde’ van start. De Wierde is van groot belang voor de bewoners van Grijpskerk e.o. Mensen die zorg hebben, kunnen deze dan in hun eigen vertrouwde omgeving ontvangen. Na de bekendmaking van de dreigende sluiting van De Wierde, is de cliëntenraad van De Wierde samen met inwoners van Grijpskerk en omstreken, in actie gekomen. Er is dit jaar veel, heel veel werk verzet om te komen, waar ze nu zijn. De jury heeft hiervoor heel veel waardering. Dankzij deze inzet is de sluiting van zorgcentrum De Wierde van de baan. De op te richten dorpscoöperatie ‘De Nieuwe Wierde’ bestaat uit een grote groep vrijwilligers, die met de nieuwe Wierde de leefbaarheid van Grijpskerk en omliggende dorpen wil versterken.

Historische Kring in Zuidhorn
De Historische Kring in Zuidhorn wil belangstelling en betrokkenheid wekken bij de inwoners van Noordhorn, Zuidhorn en Briltil voor de historie van het eigen dorp en de omgeving. Zij doen dit door middel van het houden van lezingen, door historische boekwerken uit te geven, actief te zijn op social media (eigen website, Facebook), deel te nemen aan de jaarlijkse dorpsmarkt ‘Kom in Zuidhorn’ en door de samenwerking te zoeken met andere historische verenigingen in het Westerkwartier. De jury heeft veel waardering voor de wijze waarop de Historische Kring haar werkzaamheden verricht.

Serious Request in Zuidhorn
Serious Request organiseert in december een driedaags evenement, waarbij zij geld inzamelen voor een verborgen ramp van het Rode Kruis. Met deze actie komen verschillende mensen samen om gezamenlijk een bijdrage te leveren. Het lukt deze groep actieve bewoners om verschillende subgroepen in Zuidhorn aan te spreken. Hierdoor doen steeds meer inwoners, organisaties en verenigingen mee en dragen zij bij aan dit initiatief. Het brengt multicultureel Zuidhorn dichter bij elkaar. Dit initiatief betreft niet alleen de kern Zuidhorn, maar gaat verder dan dat. De kracht is de handen ineen slaan en barrières doorbreken.

Leefbaarheidsprijs
In de gemeente Zuidhorn wordt al sinds 1998 de Leefbaarheidsprijs uitgereikt. De prijs, een oorkonde, € 500 en een vermelding op de ‘Wall of Fame’ in het gemeentehuis, wordt jaarlijks toegekend aan een vereniging of persoon die zich bijzonder heeft ingezet binnen de gemeente. De nummers 2 en 3 krijgen ieder een bedrag uitgereikt van € 250.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk