Dorpscoöperatie i.o. Grijpskerk peilt behoeften en wensen inwoners

Dorpscoöperatie i.o. houdt een enquête onder de inwoners van Grijpskerk en directe omgeving. Met deze enquête willen we inventariseren waar de inwoners van Grijpskerk en omgeving op het gebied van zorg, ondersteuning en welzijn behoefte aan hebben. Het onderzoek vindt plaats van 20 januari tot en met 10 februari 2017.

Vragenlijst
De vragen gaan onder meer over hoe belangrijk inwoners het vinden om in hun dorp of naaste omgeving te kunnen blijven wonen en welke (woon)vorm dan hun voorkeur heeft. Ook vragen we inwoners welke aanvullende zorg- en welzijnsvoorzieningen zij belangrijk vinden voor de toekomst. Ook willen we graag weten of inwoners bereid zijn lid te worden van de dorpscoöperatie en zich in willen zetten voor initiatieven en activiteiten die we gaan ontwikkelen.

Meedoen
Inwoners kunnen op twee manieren meedoen aan de enquête. Door de vragenlijst op papier in te vullen of digitaal. Om een zo groot mogelijke respons te bereiken, reiken we de vragenlijsten persoonlijk uit aan de inwoners. Woensdagavond 18 januari om 19.30 uur komen in de Wierde de vrijwilligers bijeen die de vragenlijsten bij de inwoners van Grijpskerk en directe omgeving langs brengen. De werkwijze wordt dan met hen besproken en tevens ontvangen zij de eerste exemplaren van de enquête.
Joke Kraakman, voorzitter Stichting Dorpscoöperatie i.o.: “Onze grote wens is, dat de enquête door zoveel mogelijk inwoners, jong en oud, wordt ingevuld.”

Resultaten
Met de resultaten van deze enquête kan de initiatiefgroep een plan voor de dorpscoöperatie opstellen, dat gebaseerd is op de wensen en behoeften en inzet van de inwoners van Grijpskerk en omgeving. De resultaten van de enquête delen we met de inwoners. Naar verwachting is dat begin maart aanstaande.
Dorpscoöperatie i.o.
De dorpscoöperatie wil zich inzetten voor versterking van de leefbaarheid in Grijpskerk en omgeving. Aanleiding voor de oprichting van de dorpscoöperatie was de dreigende sluiting van De Wierde. Veel inwoners van Grijpskerk gaven aan de sluiting van De Wierde een verlies voor de leefbaarheid van het dorp te vinden.

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk