Hoog Haags bezoek: 10 februari in De Nieuwe Wierde

 

Op vrijdag, 10 februari 2017, komen Mona Keijzer en Anne Kuik op bezoek in de gemeente Zuidhorn en wel in de dorpen Aduard en Grijpskerk. Het thema van deze middag is ' Zorg'. Op de planning staat een bezoek aan de buurthuiskamer in Aduard en vervolgens gaan we richting 'De Nieuwe Wierde' in Grijpskerk. In de buurthuiskamer zullen we de mensen spreken die daar geregeld komen. In 'De Nieuwe Wierde' zullen diverse vertegenwoordigers vanuit de dorpscoöperatie, dorpsbelangen, maar ook vrijwilligers de mogelijkheid hebben hun verhaal te doen over het ontstaan en (voort)bestaan van 'De Nieuwe Wierde'. Frans Alserda (opgegroeid in Zuidhorn) is ook werkzaam voor de CDA fractie in de Tweede Kamer. Hij komt ook mee met het bezoek. Anne Kuik (nr 11 op de kieslijst) en Mona Keijzer(nr 2 op de kieslijst) krijgen ruim de gelegenheid om te spreken. De bedoeling is dat dit op een interactieve manier gebeurt. Annejet Jansma zal als raadslid van de gemeente Zuidhorn de bijeenkomst in 'De Nieuwe Wierde' openen om een uur of 3 en Geertje Veenstra zal als fractievoorzitter de middag afsluiten. Dit zal tegen half 5 zijn. We hopen een informatieve, maar toch zeker ook een ontspannende middag te hebben waarin zorgen uitgesproken mogen worden en waarin we kunnen zien wat gerealiseerd kan worden door het bundelen van krachten door verschillende mensen uit onze dorpen.

 

Wanneer er vragen zijn, dan kunnen jullie contact opnemen met Annejet Jansma (06 38374198) of Geertje Veenstra (06 37323796)

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk