Presentatie resultaten enquête: 9 maart!

Coöperatie voor oude gemeente Grijpskerk

Het is inmiddels bekend dat er wordt gewerkt aan een dorpscoöperatie met als doel het ontwikkelen van de Nieuwe Wierde. Van begin af aan wil de initiatiefgroep voor de oprichting van de dorpscoöperatie zich open stellen voor de inwoners van de dorpen die voorheen onderdeel waren van de oude gemeente Grijpskerk. Denk daarbij aan Niezijl, Kommerzijl, Pieterzijl en Visvliet, maar ook ander dorpen die zich qua voorzieningen richten op Grijpskerk.

Presentatie resultaten enquête

Om te inventariseren waar de toekomstige leden van de dorpscoöperatie behoefte aan hebben op het gebied van zorg, ondersteuning en welzijn én om te weten te komen of er belangstelling is om lid te worden van die dorpscoöperatie, is er een enquête opgesteld. Het invullen van de enquête was mogelijk tot en met afgelopen vrijdag. De presentatie van de uitkomsten van die enquête vindt plaats op 9 maart aanstaande in de Wierde. Reserveer deze datum dus alvast in uw agenda.

Voor alle belangstellenden

Om bekendheid te geven aan de enquête en voor het verspreiden ervan, is contact opgenomen met de belangenverenigingen van alle bovengenoemde dorpen. Ook is contact gezocht met individuele bewoners. Uiteindelijk is een aantal inwoners van de dorpen Kommerzijl en Grijpskerk bereid gevonden om de enquête te verspreiden in hun dorp. De resultaten van deze enquête worden gebruikt om een plan voor de dorpscoöperatie op te stellen. Hoewel de enquête fysiek is verspreid in Kommerzijl en Grijpskerk, is het ondersteunen en het lidmaatschap van de dorpscoöperatie bedoeld voor alle inwoners van de dorpen in de oude gemeente Grijpskerk. En indien gewenst uiteraard ook daarbuiten.

Iedereen die belangstelling heeft voor de uitkomsten van de enquête, zich verbonden voelt met de leefbaarheid in Grijpskerk en zorg in de omgeving, is van harte welkom op 9 maart. Dan zal ook de zorgorganisatie NNCZ zich zal presenteren.

http://denieuwewierde.nl/

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk