Dorpscoöperatie, NNCZ en Mfc presenteren plannen De Nieuwe Wierde


Dorpscoöperatie, NNCZ en Mfc presenteren plannen De Nieuwe Wierde Grijpskerk

Donderdag 9 maart presenteert de Dorpscoöperatie i.o. de uitkomsten van de onlangs gehouden enquête en haar plannen voor De Nieuwe Wierde. Daarnaast geeft de nieuwe zorgverlener de NNCZ een toelichting op de wijze waarop zij zorg biedt. Ook de plannen voor het multifunctioneel centrum komen deze avond ruim aan bod. De bijeenkomst is in De Nieuwe Wierde, Burmanniastraat 1 in Grijpskerk vanaf 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Behoud zorg

Sinds 1 januari is de NNCZ (Noord Nederlandse Coöperatie voor Zorgorganisaties) als zorgverlener actief in De Nieuwe Wierde en daarmee is de continuïteit van de zorg in De Nieuwe Wierde gewaarborgd. Tijdens de bijeenkomst geeft de NNCZ nadere uitleg over de wijze waarop zij invulling (wil) geven aan de zorg voor de bewoners van het woonzorgcentrum en inwoners van Grijpskerk en omgeving, die zorg en ondersteuning behoeven.

Mfc

De Dorpscoöperatie i.o. werkt er nu hard aan om deze zorgvoorziening ook voor de langere termijn voor Grijpskerk en omgeving te behouden. Om dit mogelijk te maken, wordt de Wierde omgetoverd tot het nieuwe multifunctionele centrum (mfc) voor heel Grijpskerk en omgeving. Daarnaast wordt een definitieve dorpscoöperatie opgericht. De contouren van het mfc en de dorpscoöperatie worden steeds duidelijker en tijdens de bijeenkomst gepresenteerd.

Enquête

Van 20 januari tot en met 10 februari heeft de dorpscoöperatie i .o. een enquête gehouden. Hiermee heeft ze de wensen en behoeften van de inwoners van Grijpskerk en omgeving gepeild. De uitkomsten daarvan en de voorgenomen koers van de dorpscoöperatie komen tijdens deze avond aan de orde. In totaal zijn 825 vragenlijsten ingevuld, een respons van ruim 60%!

Na het formele gedeelte kunnen de aanwezigen onder het genot van een hapje en een drankje napraten en met de initiatiefnemers van gedachten wisselen.

http://www.denieuwewierde.nl


 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk