Zuidhorn zet slim in op energiezuinige openbare verlichting

Energiezuinige openbare verlichting staat hoog in het vaandel bij de gemeente Zuidhorn.

Energiezuinige openbare verlichting staat hoog in het vaandel bij de gemeente Zuidhorn. De komende twee jaar zet de gemeente in op het (nog) energiezuiniger maken van de openbare verlichting. In het recent vastgestelde plan Openbare Verlichting is aangegeven welke maatregelen de gemeente hiervoor neemt om dit doel te bereiken.

Moderne verlichting
In Aduard en Noordhorn is kort geleden de verlichting in 200 lichtmasten vervangen door LED-verlichting. Komend voorjaar voorziet de gemeente de lichtmasten rondom het Stationspark Zuidhorn van nieuwe intelligente LED-verlichting. Dit is hoogwaardige verlichting in combinatie met slimme (Piëzo)techniek en sensoren. Hierbij reageren de sensoren op beweging van personen waardoor het licht aan gaat. Dit geeft gerichte verlichting op het moment dat het nodig is: licht op maat. Dat betekent minder energieverspilling en lichtvervuiling.

Bedrijventerreinen bewust verlichten
Ook de bedrijventerreinen in Grijpskerk en Noordhorn gaan over op energiezuinige verlichting. De gemeente vervangt 100 armaturen met een gemiddeld vermogen van 60 Watt door LED-armaturen met een gemiddeld vermogen van 15 Watt. Dat levert een besparing op van ruim 18.000 kWh per jaar (het verbruik van ca. zes huishoudens) en een behoorlijke CO2- reductie. Bovendien leidt dit tot aanzienlijk minder lichtvervuiling rond de bedrijventerreinen, die aan de randen van open gebied liggen. Dit is ook voor de nachtdieren gunstig(er).

Slim verlichten
Alle verlichting in de gemeente wordt of dynamisch (beweging) geschakeld of voorzien van een dimprotocol waarbij de verlichting in de nachtelijke uren tussen 23.00 – 07.00 uur op 70% brandt.

Duurzame ambities
Wethouder Henk Bakker: “We zijn goed op weg zo blijkt uit de landelijke Klimaatmonitor. We hebben in de periode 2013-2016 een energiereductie van 14% behaald op de openbare verlichting. Daarmee zijn we landelijk één van de koplopers. Met deze maatregelen halen we een nog grotere energiereductie op weg naar ons doel in het Duurzaamheidsbeleid 2015-2018: een energiereductie van 20% op de openbare verlichting in 2018.”

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk