Vergadering Raadsgroep herindeling mogelijk openbaar

Woensdag 24 mei aanstaande nemen de gemeenteraden van Marum, Grootegast, Leek, en Zuidhorn een besluit over het aanpassen van de verordening op de Raadsgroep Herindeling. De voorbereidende bespreking hierover vindt plaats in de eigen raads(commissie)vergadering op respectievelijk 8, 9, 10 en 15 mei 2017. Belangstellenden zijn van harte welkom bij deze vergaderingen aanwezig te zijn.
Rol Raadsgroep verandert
De Raadsgroep Herindeling heeft zich tot nu toe vooral gericht op een goed verloop van het formele herindelingstraject met als einddoel de vaststelling van het Herindelingsadvies. Deze vaststelling vindt ook op 24 mei 2017 plaats.

Maar de rol van de Raadsgroep gaat veranderen nu de gemeenten overgaan in de ontwerp- of bouwfase van de herindeling. In deze fase draagt de Raadsgroep zorg voor:
• een goed en tijdig verloop van het herindelingsproces;
• het adviseren en doen van voorstellen aan de raad van de nieuwe gemeente Westerkwartier
en, zo nodig, de huidige raden.

Openbaar vergaderen
De Raadsgroep heeft aangegeven daarom in het vervolg in openbaarheid te willen vergaderen. Daarbij is er ook ruimte voor inspraak door inwoners en andere belanghebbenden. Verder is het de bedoeling dat de Raadsgroep mandaat krijgt om namens de vier raden diverse besluiten te nemen. Dan hoeven besluiten niet aan de vier raden afzonderlijke te worden voorgelegd. Dat is een stuk efficiënter. De Raadsgroep kan pas op deze manier gaan werken, als dit in de verordening Raadsgroep Herindeling is aangepast. Daarom is het voorstel aan de vier raden de aangepaste verordening vast te stellen.

Meer informatie
Informatie over de aanstaande herindeling is te vinden op de gezamenlijke website http://herindeling.westerkwartier.nl De website is in ontwikkeling en wordt gaandeweg uitgebreid. Daarnaast houden de gemeenten de inwoners op de hoogte via onder meer de gemeentepagina, gesprekken, bijeenkomsten en social media. Informatie over de betreffende raadsvergaderingen is te op de websites van de vier gemeenten.
 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend