OPROEP EN VRAAG AAN DE BEWONERS

OPROEP en vraag aan de inwoners het dorp Grijpskerk en de omliggende dorpen.

Als u
• betrokken bent bij het dorp en
• u bent in staat en bereid ook een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid
• u bent praktisch ingesteld
Dan moet u dit even lezen.

Begin dit jaar is door de inwoners van Grijpskerk massaal gehoor gegeven aan de vraag om een enquête in te vullen.
De aanleiding voor deze enquête is bij veel mensen bekend, namelijk de doorstart van verzorgingshuis De Wierde en daaraan verbonden de noodzaak van een dorpscoöperatie.
Een dorpscoöperatie door en voor het dorp Grijpskerk en omliggende dorpen.
De dorpscoöperatie gaat zich richten op zorg en welzijn, zeg maar de leefbaarheid van ons mooie dorp en omliggende dorpen.

Uitslag enquête
Zoals gezegd de enquête is door heel veel mensen ingevuld. De invullers hebben te kennen gegeven wat ze nodig hebben en graag zouden willen om in dit dorp te kunnen blijven wonen, terwijl ook veel mensen hebben aangegeven graag iets te willen doen voor het dorp of voor iemand anders

Coördinatiepunt of vraagbaak en ophalen van hulpmiddelen.
Als de meest belangrijkste punten uit de enquête kwamen naar voren, het maken van coördinatiepunt of zeg maar een vraagbaak in de nieuwe Wierde en een afhaalpunt voor hulpmiddelen(zoals bv een stel krukken)
Een punt / loket waar je als inwoner terecht kunt met al je vragen op het gebied van zorg en welzijn. Of t nu gaat om t aanvraag van een traplift of een rollator, of het niet meer kunnen maaien van je grasperkje, allemaal vragen die je op zo n punt zou moeten kunnen stellen.
Ook een vraag over deelname aan activiteiten in t dorp, omdat je niet over die informatie beschikt moet gesteld kunnen worden.
Mensen duidelijk op weg helpen om antwoorden op hun vragen te krijgen.

Op dit moment wordt druk gedacht en gewerkt aan dit idee. De gemeente , de nieuwe zorgaanbieder NNCZ en de stichting welzijn Zuidhorn hebben aangegeven hier aan te willen meewerken.

Maar daar is t niet klaar mee.
Om een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor elkaar te krijgen, zijn er naast die professionele zorgverleners (gemeente etc) ook vrijwilligers nodig in zo n loket. Mensen die tijd en zin hebben hier een bijdrage aan te willen leveren. Mensen die bekend zijn in het dorp , die op de hoogte zijn van allerlei dorpsactiviteiten of die weten waar ze t moeten vinden.
Maar ook mensen die willen meedenken over hoe we zo praktisch mogelijk dit loket kunnen inrichten.
Kortom : als u dit leest, u wordt enthousiast en denkt dat lijkt me leuk , daar wil en kan ik een bijdrage aan leveren?
Schroom niet..we kunnen uw hulp goed gebruiken.
Reacties
Roelof Bosma

Roelof1bosma@gmail.com

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk