GroenLinks: raadsmoties helpen Grijpskerk verder

De fractie van GroenLinks is blij met de beweging die enkele raadsmoties in Grijpskerk teweeg brengen. GroenLinks vindt dat het college van b & w in een rapportage van de raad laat zien dat het nu serieus werk maakt van de verdere ontwikkeling van het dorp Grijpskerk.


Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “Onze fractie van GroenLinks heeft zorgen over de ontwikkeling van de dorpen in onze gemeente. Met de grote aandacht van de gemeente voor de Oostergast en de grote projecten leek de aandacht voor de andere dorpen wat minder. Voor Grijpskerk kwam daar enige tijd geleden de dreigende sluiting van de Wierde bij. Op het gebied van de woningbouw leek er weinig te lukken door de crisis, uiteenlopende belangen van investeerders en weinig gemeentelijke regie. Overigens heerste ook de misvatting bij de beleidsmakers dat er in het dorp te weinig behoefte aan woningen zou zijn.


Met vele anderen hebben wij ons ingezet voor het behoud van de Wierde, onder meer door het initiatief voor het organiseren van de drukbezochte avonden en een motie in de raad. Bij de behandeling hiervan hebben wij met andere fracties ook moties aangenomen gekregen over de ontwikkeling van de woningbouw en de aanpak van de entree van het dorp.”


Het college komt nu in reactie daarop tot de slotsom dat Grijpskerk vijf tot tien woningen per jaar nodig heeft. Verder neemt de gemeente de regie in de ontwikkeling en stelt daar ook menskracht voor aan.


Klaas-Wybo van der Hoek is hier enthousiast over: “De gang van zaken laat zien dat het veel zin heeft dat de raad het beleid en de uitvoering meestuurt met moties. De noeste arbeid van het dagelijkse politieke handwerk loont dus. De uitvoering van de moties helpt onze inwoners en helpt Grijpskerk echt verder. Winst vinden wij dat nu wordt vastgesteld dat Grijpskerk wel degelijk woningen en regie op de ontwikkeling nodig heeft. En ook waardering voor het dagelijks bestuur van de gemeente: het college van b&w is er stevig mee aan het werk gegaan. Dus wat ons betreft: nu de resultaten boeken. En zo kunnen we voor en met alle dorpen aan de slag.”

 

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk