Raden vier gemeenten Westerkwartier stellen Herindelingsadvies vast

Woensdagavond 24 mei 2017 hebben de gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn het Herindelingsadvies vastgesteld voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier per 1 januari 2019. Het Herindelingsadvies is een bewerking van het Herindelingsontwerp van 16 januari 2017. De gemeenteraad van Winsum heeft dit Herindelingsadvies donderdag 18 mei 2017 vastgesteld. De dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd, die onderdeel uitmaken van het Middag-Humsterland en in de gemeente Winsum liggen, gaan met ingang van 1 januari 2019 over naar de gemeente Westerkwartier.

Zienswijzen
Inwoners, ondernemers, buurgemeenten, maar ook andere belangstellenden hebben een zienswijze in kunnen dienen over wat ze van de herindeling vinden. De gemeenten hebben veertien zienswijzen ontvangen. De ingediende zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van het Herindelingsontwerp. In een bijlage bij het Herindelingsadvies is een samenvatting van de zienswijzen opgenomen en ook een reactie van de gemeenten daarop.

Vervolgproces
Nu zijn de provincie, het Kabinet en het parlement aan zet. De provincie Groningen geeft haar zienswijze op het Herindelingsadvies. Het Kabinet maakt een Herindelingswet, die de Tweede en Eerste Kamer moeten goedkeuren. Na goedkeuring door beide Kamers, vinden eind 2018 gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Voorbereidingen nieuwe gemeente
De vier gemeenten (en deels ook Winsum) treffen nu al diverse voorbereidingen, zodat de nieuwe gemeente Westerkwartier op 1 januari 2019 van start kan. De gemeenten zijn bezig met het opstellen van beleid voor de nieuwe gemeente. Daarnaast moeten ook veel praktische, organisatorische en personele zaken worden geregeld.

Meer informatie
Meer informatie over de herindeling is te vinden op de herindelingswebsite http://herindeling.westerkwartier.nl
 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk