Raadswerkgroepen informeren inwoners over ontwikkelingen herindeling

Op donderdag 14 september laten werkgroepen, bestaande uit leden van de vier gemeenteraden zien waar zij staan in de voorbereiding van het raadswerk na de herindeling. Dat doen zij in korte presentaties van 19:00 tot 20:00 uur in dorpshuis ‘De Rotonde’ in Niekerk. Aansluitend vindt de openbare vergadering van de Raadsgroep Herindeling plaats.

De Raadsgroep Herindeling is samengesteld vanuit de vier gemeenteraden in het Westerkwartier en behandelt alle herindelingszaken. Sinds afgelopen zomer zijn de vergaderingen van de Raadsgroep openbaar.

Programma
De bedoeling van de presentaties is om elkaar en de inwoners van de Westerkwartiergemeenten en het Middag Humsterland in een informele sfeer op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen rondom de herindeling. Het programma is als volgt:
1. 19.05 uur Visie op de nieuwe raad
2. 19.10 uur Burgerparticipatie & Raadscommunicatie
3. 19.15 uur P&C cyclus
4. 19.20 uur Functioneren raad
5. 19.25 uur ICT raadsdomein
6. 19.30 uur Inrichten griffie
7. 19.35 uur Omgevingswet
8. 19.40 uur Verbonden Partijen
9. 19.45 uur Sociaal Domein
10. 19.50 uur Werkgroep verkiezingen; o.a. cursus Politiek Bewust/Politiek Actief

Agenda vergadering Raadsgroep
De agenda van de aansluitende vergadering van de Raadsgroep Herindeling is te bekijken op de herindelingswebsite http://herindeling.westerkwartier.nl

 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk