Dorpscoöperatie ‘Grijpskerk Verbonden’ is een feit

afgelopen donderdagavond 21 september werd de dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden opgericht.

Tijdens de feestelijke oprichtingsvergadering in De Nieuwe Wierde hebben drie organisaties, dorpscoöperatie, de stichting MFC Grijpskerk en de NNCZ – een intentieverklaring getekend waarin zij uitspreken hoe zij zich gezamenlijk willen inzetten voor het versterken van de leefbaarheid in Grijpskerk en omliggende dorpen.

De dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden zet de eigen kracht van dorpsbewoners in. Voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten, en ook voor hulp en steun aan elkaar. Hiervoor wordt binnenkort een dorpsloket opgericht.

MFC

De stichting MFC Grijpskerk gaat in De Nieuwe Wierde een Multifunctioneel centrum onderbrengen. Hier kunnen alle inwoners, jong en oud elkaar ontmoeten. Er is ruimte voor verenigingen, voorzieningen, maatschappelijke activiteiten. De ontmoeting staat centraal omdat dit de motor is van leerbare dorpskernen.

De NNCZ, de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties zet zich in voor wonen, welzijn en zorg. Dat betekent in Grijpskerk: dagelijkse zorg op maat voor ouderen en chronisch zieken. NNCZ wil bevorderen dat mensen zelfstandig kunnen leven en participeren in hun vertrouwde omgeving.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk