Uitnodiging opening “Dorpsloket Voor Elkaar”


Het bestuur van de Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden nodigt u van harte uit voor de opening van het “Dorpsloket Voor Elkaar”.

Opening vrijdag 3 november aanstaande
10.00 uur in De Nieuwe Wierde, Burmanniastraat 1
Grijpskerk

Wethouder Bert Nederveen zal, samen met een tweetal “mystery guests”, de openingshandeling verrichten. Hierna is er de gelegenheid om met de leden van de werkgroep dorpsloket, de loketmedewerkers en het bestuur van de dorpscoöperatie in gesprek te gaan.

Vanaf maandag 6 november is het loket elke werkdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Loketmedewerkers zijn dan aanwezig en op deze momenten ook telefonisch bereikbaar.
Dorpsbewoners kunnen voor een gevarieerd aantal zaken bij hen aan het loket terecht, zoals:
– Voor de vraag om ondersteuning van een vrijwilliger bij praktische zaken of voor contact. Ook dorpsbewoners die graag iets voor anderen willen beteken, zijn van harte welkom.
– Voor vragen op het terrein van welzijn er zorg. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met professionals van de gemeente Zuidhorn, de NNCZ en de SWGZ, zodat er korte lijnen zijn met de WMO consulenten, de wijkverpleegkundigen en de buurtwerkers.
– Voor idee, een vraag, of een wens over activiteiten op allerlei gebied.
– Voor informatie over voorzieningen in Grijpskerk en de buitendorpen


We zien u graag op 3 november.


Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep Dorpsloket Voor Elkaar
en het bestuur van de Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden

Joke Kraakman
(voorzitter)
 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk