Nieuwe onderwijsmethode Lauwers College

Twee vestigingen van CSG Lauwers College maken volgend jaar de overstap naar een nieuwe onderwijsvorm. Het gepersonaliseerd leren wordt ingevoerd op de locaties in Grijpskerk en Kollum.

Met de nieuwe methode – geïnspireerd door het Zweedse onderwijsmodel Kunskapsskolan – wordt maatwerk geleverd aan élke leerling. ,,De leerlingen krijgen straks precies aangeboden wat ze nodig hebben. Bij veel vakken werken ze op hun eigen niveau”, aldus directeur-bestuurder Gerard Janze van het Lauwers College. ,,Qua resultaat, ontwikkeling en welzijn proberen we het beste uit leerlingen te halen.”

Het gepersonaliseerd leren wordt met ingang van het cursusjaar 2018-2019 in de eerste klassen ingevoerd. Bij deze onderwijsvorm krijgen leerlingen meer uitdaging en raken gemotiveerder voor hun eigen leerproces.
Motivatie

Evenals projectcoördinator Erik Dijkstra heeft locatiedirecteur Sjoerd de Jong de goede hoop dat het gepersonaliseerd leren een boost zal geven aan de gemotiveerdheid van de kinderen. ,,De leerlingen worden eigenaar van hun eigen leerproces”, aldus De Jong. ,,Praten over welke doelen je wilt halen, bepalen aan welk vak je meer of minder tijd kunt besteden en wanneer je hiermee aan de slag gaat, verhoogt de betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen leerproces. Zelf bepalen en zelf kiezen verhoogt ook de vrijheid en daarmee de eigen verantwoordelijkheid. De coach speelt hierbij een belangrijke rol. Die is wekelijks in gesprek met de leerling over zijn keuzes. De coach helpt om te leren plannen en te leren kiezen.”

Vooruitlopend op de invoering van het gepersonaliseerd leren is de locatie Grijpskerk van het Lauwers College dit cursusseizoen bij de eerstejaars leerlingen al begonnen met de coaching en het stellen van doelen. ,,De kinderen en de ouders zijn hier erg over te spreken”, aldus Dijkstra en De Jong. ,,Het is en wordt persoonlijker. De ouders worden ook meer betrokken bij het leerproces van hun kind. We nodigen ze vaker uit op school om samen met hun kind en de coach te praten over het welzijn van hun kind en de ontwikkeling op het gebied van het leren.”

 

Bron: Westerkwartier

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk