IJsvereniging “De Vriendschap” huldigd Jan Werners

Jan Werners is tijdens de algemene ledenvergadering van IJsvereniging "De Vriendschap" gehuldigd. Jan is ruim 25 jaar lid van de vereniging. Sinds vorig jaar nam hij de voorzittershamer over van Joop van der Geest.
Hij heeft nu de leiding over een geheel nieuw jong bestuur! Jan ziet de toekomst van de ijsbaan vereniging zonnig tegemoet! Hij werd van harte gefeliciteerd door het bestuur en de leden. Tijdens de vergadering ontving hij een oorkonde en na afloop van de vergadering speelde muziekkorps "Ons Ideaal"  speciaal voor hem.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Jan Werners, voorzitter

Freddy Slagter, vice voorzitter

Wilma Postma, secretaris

Stefan v/d Kooi, penningmeester

overige bestuursleden:

Willy Strooboscher, Albert Tiemersma,  Kees Oostveen, Jaap Kuiper, Pieter Wiersma, Eddy Dijkema en Paul Franxs.

De avond werd afgelsoten met een potje klaverjassen en sjoelen.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk