Dorpscoöperatie en Dorpsbelangen versterken elkaar

In Grijpskerk zijn veel vrijwilligers dagelijks actief om het beste voor Grijpskerk en de omliggende dorpen te bewerkstelligen. De ‘Vereniging Dorpsbelangen’ is daarbij voor Grijpskerk de eerste schakel tussen het gemeentebestuur en het dorp. Alle algemene dorpszaken vallen onder de taken van deze vereniging, waaronder bijvoorbeeld het contact met gemeente over de woningmarktanalyse, scholen, buurt- en jeugdwerk en evenementen.

De Dorpscoöperatie ‘Grijpskerk Verbonden’ richt zich met name op de taken op het gebied van het welzijn van de inwoners van de dorpen. Doel is versterking van de burgerkracht, de zorg te ondersteunen en activiteiten te ontwikkelen die de kwaliteit van leven in onze dorpen bevordert. Recentelijk is binnen de coöperatie het dorpsloket geopend, waar iedereen met allerhande vragen binnen kan lopen.
Zodra er vanuit het dorpsloket of op andere wijze overlap ontstaat of samenwerking wenselijk is, wordt dit met de beide besturen besproken zodat er afstemming kan plaatsvinden.

Ook met het oog op de herindeling hopen de besturen hiermee sterk te staan in de straks grote gemeente. De besturen van beide organisaties hebben afgesproken periodiek met elkaar in overleg te gaan om de afstemming te optimaliseren.
 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk