Astrid Schulting nieuwe kwartiermaker/gemeentesecretaris gemeente Westerkwartier

De Stuurgroep Herindeling Westerkwartier heeft Astrid Schulting met ingang van 1 maart 2018 benoemd tot kwartiermaker/gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Wester-kwartier.

Astrid Schulting (46 jaar) heeft jarenlange werkervaring bij de overheid. Sinds 2010 werkt ze bij de gemeente Meppel als gemeentesecretaris. Zij heeft in haar periode in Meppel onder andere gewerkt aan de positionering en samenwerking in de regio en aan de doorontwikke-ling van de organisatie. Ze heeft juridische bestuurswetenschappen gestudeerd in Groningen en is haar loopbaan begonnen bij de provincie Groningen. Daarna is ze naar de gemeente Hoogeveen gegaan en vervolgens naar de gemeente Zwolle. Waar ze hoofd bestuursadvise-ring en manager ontwikkeling en eenheid expertise centrum is geweest. Naast haar baan is zij lid van een raad van commissarissen bij een woningcorporatie en voorzitter van een eve-nementen stichting. Astrid is getrouwd en heeft een dochter. Ze woont met haar gezin in Zwolle.

Astrid: “Deze functie is een prachtige uitdaging en kans om een bijdrage te mogen leveren aan het mooier maken van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Ik ben onder de indruk van de contourenschets van de nieuwe organisatie ‘Verbindend in beweging’. Ook omdat het door eigen medewerkers tot stand is gekomen. Petje af.”

De Stuurgroep is blij met de benoeming van Astrid en vertrouwt op een prettige samenwer-king in het Westerkwartier.
 

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk