Alcoholgebruik jongeren punt van discussie bij leerlingen

Maandag 29 januari vergaderen de leerlingen van klas 4 van het Lauwers College Grijpskerk in de jeugdgemeenteraad.

Alle leerlingen krijgen een rol (raadslid, wethouder of inspreker). Op basis van een fictief raadsvoorstel gaan de leerlingen met elkaar in debat. Zij krijgen daarbij hulp van echte raadsleden, wethouders, burgemeester en griffier.

De leerlingen gaan met elkaar in debat over het voorkomen van alcoholgebruik onder jongeren. Maandag 5 februari zijn de leerlingen van klas 4 van het Gomarus College Zuidhorn aan de beurt.

De gemeenteraad van Zuidhorn organiseert al een aantal jaren jeugdgemeenteraadsvergaderingen voor het primaire en het voortgezet onderwijs. Doel is de jeugd mee te geven hoe een gemeente, en specifiek de gemeenteraad, werkt. De voorbereiding vindt in overleg met de betrokken leerkrachten plaats. Het project zelf bestaat uit een les over de gemeenteraad, een gastles door een raadslid en wethouder of burgemeester en als sluitstuk de jeugdgemeenteraadsvergadering.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk