Onderhoud wegen 2018

In de komende weken zullen als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan de
gemeentelijke wegen enkele (kortdurende) stremmingen van wegen plaatsvinden.
Wij willen u op deze wijze alvast inzicht geven in de geplande werkzaamheden.
Deze algemene informatie geeft u de gelegenheid rekening te houden met de overlast
die u zou kunnen ondervinden. Alvorens wij starten met de werkzaamheden zullen,
voor zo ver noodzakelijk, de direct aanwonenden worden geïnformeerd. Onderstaand
een overzicht van de grotere onderhoudswerkzaamheden:

Groot onderhoud aan het
asfaltverhardingen:
Den Horn
– Kerkweg
Grijpskerk
– Scholekster

Pieterzijl
– Brugstraat
– Lauwersweg
Zuidhorn
– Menno van Coehoornstraat
– Brilweg
– C. de Houtmanstraat
– Zilverschoon
– Hanckemalaan (ged).
– J.C.J. van Speijkstraat
– Van Houtenstraat
– Cort vd Lindenstraat
Buitengebied
– E.H. Woltersweg
– Hoendiep NZ
(Gaarkeuken- Eibersburen)

– Lauwersweg
– Westerwaarddijk
– Stationsweg Visvliet

Groot onderhoud aan bestratingen:
Aduard
– Kloosterstraat (ged).
Grijpskerk
– Snip (toegangsweg naar p-plaatsen)

Kommerzijl
– Zijlveststraat
– De Hoogte (voetpad)
Oldehove
– Selwerderlaan
– Kazerneweg
Noordhorn
– Lindestraat
Zuidhorn
– Molenstraat (voetpad)
– Tjalk (pleintje)
– Klinckemalaan
– Kerkstraat
– Thorbeckestraat
(Reitkampen – Dreesstraat)
– Boslaan (voor tunnel)

Naast bovenstaande wegen worden op diverse plaatsen kleinschalige reparatiewerkzaamheden
uitgevoerd welke weinig tot geen overlast veroorzaken.
Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de gemeente via
(0594) 50 88 88.

Vandaag in Grijpskerk

  • Geen activiteiten bekend

Binnenkort in Grijpskerk